Álláshirdetés - 1 fő traumatológus szakorvos

   Gróf Tisza István Kórház - Berettyóújfalu                        

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Gróf Tisza István Kórház
Gróf Tisza István Kórház Traumatológiai Osztály

1 fő traumatológus szakorvos

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony                      

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4100 Berettyóújfalu, Orbán Balázs tér 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Jogszabályban meghatározott és a szakmai kompetenciának megfelelő munkavégzés, a munkaköri leírás , szakmai protokollok, irányelvek alapján

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.                      

Pályázati feltételek:

  • Egyetem, traumatológus szakorvos,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

  • Egyetem, traumatológus szakorvos,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, szakmai önéletrajz, motivációslevél, iskolai végzettséget igazoló dokumentum másolata, hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul. Kamarai tagsági igazolás.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. november 26.

A pályázatok benyújtásának módja:

  • Postai úton, a pályázatnak a Gróf Tisza István Kórház - Berettyóújfalu címére történő megküldésével (4100 Berettyóújfalu, Orbán Balázs tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: ALT/3237-3/2019. , valamint a munkakör megnevezését: 1 fő traumatológus szakorvos.
  • Személyesen: Dr. Pete László orvos igazgató, Hajdú-Bihar megye, 4100 Berettyóújfalu, Orbán Balázs tér 1. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. november 29.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

  • Gróf Tisza István Kórház honlapja - 2019. november 4.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.berettyokorhaz.hu honlapon szerezhet.

magyar