„ASTELLAS-DÍJ- Az év egészségügyi szakdolgozója” 2012

2012-ben ismételten meghirdetésre került az „ASTELLAS-DÍJ- Az év egészségügyi szakdolgozója” pályázat, melyre intézményünkből a Központi Anaesthesiologiai- és Intenzív Betegellátó Osztály szakdolgozói csoportját terjesztettük fel. A díj elnyerésére számos, kiváló teljesítményt nyújtó egyéni és csoportos jelölt közül a Gróf Tisza István Kórház szakdolgozói a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara különdíját nyerte el. Az ünnepélyes díjátadóra - a Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar Diplomaosztó Ünnepségének keretén belül - a Művészetek Palotájában került sor.

Az elismeréshez szívből gratulálunk!

astellas díj KAIBO

A díjazottak: Bazsó Lászlóné, Gurzó Andrea, Horváth Éva, Kecskeméti Brigitta, Matolcsiné Kasza Mária, Nagy Judit, Nagyné Hajdu Gabriella, Olléné Papp Anikó, Papp Gyöngyi, Réfiné Nagy Gyöngyi Edit, Szabó Andrea, Szabóné Nagy Katalin, Tagáné Gyányi Anita, Vilistein Anikó

A jelölőktől kapott szakmai méltatás:

"Az Intenzív Osztály ápolói, akik nap mint nap életek megmentésén fáradoznak, az intenzív ápolás területén évtizedek óta kiemelkedő szakmai teljesítményt nyújtanak. Munkájukat zárt ajtók mögött végzik, ami a betegek és hozzátartozók számára csak akkor válik láthatóvá, ha az osztályra súlyos, életveszélyes állapotban kerülnek. Az ápolóink munkáját az emberségesség, az empátia, a segíteni akarás jellemzi, a nagyfokú szellemi és fizikai igénybevétel ellenére is mindig jut egy jó szó, simogatás a rájuk bízott betegeknek, egy bátorító pillantás az aggódó hozzátartozóknak. Szakmai ismereteik széleskörűek, melynek bővítésére minden továbbképzési fórumot igénybe vesznek, továbbá házi tudományos referátumokon osztják meg tapasztalataikat, mely az evidenciákon alapuló ápolás gyakorlatát elősegíti. Az intenzív ápolók csapata lelkesedésével, rátermettségével öregbíti intézményünk jó hírnevét, amiért méltán lehetünk büszkék mindannyijukra."

KAIBO Astellas díj oklevél

 

 

magyar

Az egészségügy kiválóságait köszöntötték

A Semmelweis nap, valamint az Ápolók Nemzetközi Napja alkalmából a Gróf Tisza István Kórházban kitüntetéseket adtak át, illetve egy dolgozót előléptettek június 28-án.

A kórház vezetősége, osztályvezető főorvosai, szakdolgozó előtt Dr. Muraközi Zoltán főigazgató köszöntötte az immár „csak” vendégként megjelent Muraközi István polgármestert és Pálfi Anikó alpolgármestert, ugyanis május 1-vel állami fenntartású lett az intézmény. A július 1-től megváltozott területi ellátás kapcsán a főigazgató hangsúlyozta: ellátatlan beteg nem távozhat a kórházból.

A jeles nap alkalmából ünnepi beszédet Dr. Pete László orvos-igazgató mondott. Elöljáróban örömét fejezte ki amiatt, hogy együtt ünnepelhetik a Semmelweis napot és az Ápolók Nemzetközi Napját. – Semmelweis Ignác életműve példaértékű a mai egészségügyi dolgozóknak is. Születésnapja – július 1-je – az egészségügy jeles napja, ilyenkor előléptetésekkel, kitüntetésekkel, jutalmakkal ismerik el a kiemelkedően teljesítő dolgozókat – emelte ki az orvos-igazgató, hozzátéve, hogy mindenki kiemelkedően teljesít az egyre romló körülmények ellenére is. A betegek és hozzátartozóik meg vannak elégedve a kórház munkájával. A TVK - teljesítmény volumen korlát – miatt 200 millió forintot nem kapott meg a kórház, amiért pedig megdolgoztak – jegyezte meg a szakember. Örömteli eseményekről is beszámolt: az elmúlt évben 60 millió forintból a rendelőintézet tetejére napelemeket telepítettek, a technológiai tömb építése jó ütemben halad, a határon átnyúló HURO-s pályázatnak köszönhetően pedig az élesdi kórházzal építettek ki jó szakmai és baráti kapcsolatokat. További jó hír, hogy az országgyűlés elfogadta az egészségügyi dolgozók bérének rendezését, augusztus 1-től januárig visszamenőleg. Végül nemcsak a jutalmazottaknak, hanem a kórház valamennyi dolgozójának megköszönte eddigi áldozatos munkáját.

2012. évi Semmelweis napi ünnepség2012. évi Semmelweis napi ünnepség

 

 

Főigazgatói javaslatra Tóth Katalin kiváló dolgozó lett. Dr. Balogh Endre Zoltánt adjunktussá léptették elő. Az orvos-igazgató részéről a kórház vezetőtestülete Dr. Szabó Ágnest kiváló dolgozó, Dr. Iszlai Sándort, Dr. Jánossy Gábort és Karalyos Miklósnét igazgatói dicséretben részesítette. Az ápolási igazgató részéről Nagy Imrénét kiváló dolgozó, Csanádi Istvánnét, Juhász Jánosnét, Szabóné Veres Irént, Vincze Árpádnét, Karalyos Dezsőnét és Magyar Imrét igazgatói dicséretben részesítette a kórház vezetőtestülete. Kun József gazdasági igazgató javaslatára Kövérné Kiss Éva kiváló dolgozó lett, míg Szamosközi János, Kun Zoltán és Szántai Gyula igazgatói dicséretet vehetett át.

2012. évi Semmelweis napi ünnepség2012. évi Semmelweis napi ünnepség2012. évi Semmelweis napi ünnepség

2012. évi Semmelweis napi ünnepség2012. évi Semmelweis napi ünnepség2012. évi Semmelweis napi ünnepség

2012. évi Semmelweis napi ünnepség2012. évi Semmelweis napi ünnepség2012. évi Semmelweis napi ünnepség

2012. évi Semmelweis napi ünnepség2012. évi Semmelweis napi ünnepség2012. évi Semmelweis napi ünnepség

2012. évi Semmelweis napi ünnepség2012. évi Semmelweis napi ünnepség2012. évi Semmelweis napi ünnepség

2012. évi Semmelweis napi ünnepség2012. évi Semmelweis napi ünnepség2012. évi Semmelweis napi ünnepség

Kép és szöveg: Nyírő Gizella

magyar

A berettyóújfalui Gróf Tisza István Kórház helyzete a struktúra-átalakítás tükrében

            2012. március 28.-án az Országos Tisztifőorvosi Hivatalban került sor a területi ellátási kötelezettséggel kapcsolatos tárgyalásokra. Ez a lépés mintegy lezárta a fekvőbeteg-struktúra átalakítását. Ennek lépései, a következők voltak:

            Kormánydöntés született többek között az egészségügyi intézmények állami kézbe történő vételéről.

            A folyamat levezénylését, és a későbbi fenntartó szerepét a GYEMSZI kapta.

            Adatgyűjtés, és szigorúan szakmai elemzést követően a szakmai kollégiumok döntöttek az egyes szakmák szükségleteinek meghatározásáról, valamint minden intézmény minden osztályát besorolták valamely progresszivitási szintre.

            Ezt az eredményt a GYEMSZI-nek visszaküldték, és a fenti szervezet ezt automatikusan átvezette az új struktúrába. Erről az intézményekkel egyenként tárgyaltak, majd a kifogásokat ismét a szakmai kollégiumok elé terjesztették. Az eredményt kiközölték az intézetekkel, valamint az OTH-van, mely szervezetnek a területi ellátási kötelezettséget (TEK) kellett kialakítania a szakmai kollégiumok döntése alapján.

            Mivel a szakmai kollégiumok döntése alapján egyes szakmákban az 1-es progresszivitási szintbe sorolt ellátóknál (ez megfelel a korábbi „városi, ill. területi kórház” besorolásnak!) nem indokolt a fekvő háttér, mivel az itt engedélyezett beavatkozásokat ambuláns (járó), illetve egy-napos-ellátás formában el lehet látni – ilyen pl. az urológia és a szemészet szakma -, vagy azért, mert a szinthez tartozó betegségcsoportokat más osztály keretében lehet kezelni - ilyen jelen esetben a tüdőgyógyászat, mely betegeinek 90%-át általános belgyógyászaton kezelhetőnek ítélt a szakmai kollégium -.

            A fentiek alapján a Gróf Tisza István Kórház új ágystruktúrája a következőképpen alakul, a jelen tervek szerint 2012. június 1-től:

Új szakmanév

Ágyszám 2012

Belgyógyászat

55

Gasztroenterológia

20

Sebészet

30

Szülészet

15

Nőgyógyászat

10

Csecsemő- és gyermekgyógyászat

34

Fül-orr-gégegyógyászat

10

Neurológia

32

Traumatológia

32

Intenzív ellátás

8

Pszichiátria

58

Sürgősségi betegellátó egységben szervezett szakellátás

4

Mint látható, jelen táblázatban nem szerepel osztályként az urológia és szemészet, valamint a tüdőgyógyászat. Az első kettő járó szakambulancia és egy-napos-ellátás formájában, illetve a fekvő igénye a sebészeti osztályhoz integrált mátrix-jellegű rendszerben fog működni. Ezt a 2x16 aktív ágyat az intézettől elvonták. A tüdőosztály 20 ágyát nem vette el a döntéshozó, hanem a belgyógyászathoz sorolta, a fentebb említett szakmai szempontok alapján. Ezzel ugyan lényegében megszűnt a „tüdőgyógyászat osztály”, azonban a belgyógyászat részlegeként, változatlan személyzettel és helyen tovább funkcionál, minimális szakmai változás mellett. Ugyancsak látható, hogy a fül-orr-gégészet is csökkent 6 ággyal. Ennek az indoka, hogy a jelentett esetek egy jelentősnek mondható részét ebben az esetben is egy-napos-ellátás formájában lehet (és kell a továbbiakban) végezni, és az ágyszám-elvonás ennek az arányában történt. Így összességében Intézetünktől 38 aktív ágyat vontak el. A szakmai kollégium támogatása mellett viszont kialakításra került egy 20 ágyas gasztroenterológiai részleg, szintén a belgyógyászat keretein belül.

            A tárgyalások során kértük, és természetesen a későbbiekben is kérjük, hogy az Intézeti TVK ne csökkenjen, hiszen a feladat mennyisége lényegében változatlan marad. Szintén kértük, illetve kérjük, hogy az elvont aktív ágyak helyett krónikus ágyakat kapjunk, hiszen azokat jelenleg is 99%-os kihasználtsággal működtetjük. Ebben az esetben örvendetes lépést sikerült már tennünk: a Kenézy Kórházzal kötött megállapodás alapján a volt megyei Kórház részünkre minden ellenszolgáltatás nélkül felajánlotta 25 krónikus ágyát működtetésre. Ez a megállapodás tegnap az OTH Főigazgatójához is el lett juttatva, így reményeink szerint ennek az átcsoportosításnak akadálya nem lesz! Így viszont Kórházunk ágyszáma jelen állás szerint „csupán” 13 ággyal csökken, mely szerintünk kezelhető és elfogadható!

            Területi ellátási kötelezettség. A jövőben a püspökladányi kistérség pár települése (P.ladány, és Szerep, valamint néhány szakma vonatkozásában Sárrétudvari) a karcagi kórházhoz tartozik majd. Ide került viszont a derecskei kistérség teljes egészében, így az elvesztett lakosságszámot bővebben pótolta a döntéshozó.

            A krónikus és járó ellátásról az ősz folyamán fog döntés születni, ezt még nem érintették a tárgyalások.

            Összességében elmondható, hogy a területünkhöz tartozó lakosok az átalakításból csupán annyit fognak érezni, hogy a szemészet és urológia szakmáknak nincs önálló osztályuk, hanem szükség esetén a sebészet osztályon kerülnek elhelyezésre. Ezt a minimális kényelmetlenséget azonban reményeink szerint feledteti az a tény, hogy Kórházunk továbbra is működhet, lényegében változatlan formában!

 

Berettyóújfalu, 2012. március 29.

                                                                                  Dr. Muraközi Zoltán

                                                                                          főigazgató

magyar

Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program harmadik találkozója

Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program harmadik találkozójához érkeztünk, 2012. március 03.-án, Élesden. A Gróf Tisza István Kórház előtt várakozott a busz, melynél szép számmal gyülekeztek az orvosok és szakdolgozók. Gyönyörű napsütéses időben utaztunk. Megérkezésünkkor már vártak minket az élesdi Kórház képviselői, Dr. Szász Tünde orvos-igazgató vezetésével. A csapatunk kettévált, hiszen most is két szekcióban zajlott a tanácskozás. A mai téma a sebészeti ellátás volt. A szakdolgozói szekció a Polgármesteri Hivatal nagytermében folyt, ahol a berettyóújfalui Kórház részéről Magyar Imréné, a sebészeti osztály főnővére és Nagy Zsoltné szakápoló tartott érdekes előadást. Az orvosi szekció az élesdi Könyvtár nagytermében Dr. Kóti Csaba osztályvezető főorvos előadásával kezdődött, majd Dr. Szabó Árpád főorvos tartott igen színvonalas, hasznos információkat tartalmazó előadást. Mindkét helyszínen a partner-kórház orvosainak illetve szakdolgozóinak előadásaival folytatódott a program. A nyelvi nehézségek áthidalása ismét szinkrontolmács berendezés segítségével oldódott meg. A szakmai program befejeztével az érdeklődők megnézhették a Kórházat, majd egy kellemes hangulatú vendéglátással zárult a nap, ahol a finom ételek elfogyasztása közben helyi néptáncos gyerekek műsorában gyönyörködhettünk. A következő találkozó 2012. április 21.-én lesz, Élesden.

magyar

A sürgősségi ellátást vitatták meg kórházunkban

Két héttel a nyitórendezvény után, a Gróf Tisza István Kórházban megtörtént az első szakmai konferencia, melynek témája a sürgősségi ellátás volt.

Az „Összefogás és határon átívelő együttműködés az egészségügyi szolgáltatások minőségének javítása érdekében” nevet viselő, európai uniós támogatással megvalósuló projekt következő állomásaként az élesdi kórház küldöttsége érkezett hozzánk, akiket elkísért Tipter Zeno polgármester is. A Dr. Böszörményi Nagy Géza terem zsúfolásig megtelt a helyi és a vendég kórház orvosaival, szakdolgozóival, akiket Dr. Muraközi Zoltán főigazgató köszöntött.

2012. évi sürgősségi osztály szakmai konferencia

A Berettyóújfalut bemutató film előtt az élesdi polgármester szólt röviden városukról. Kiderült: a 70 km-re, az E60-as nemzetközi főútvonal mentén található városnak közel tízezer lakosa van, a magyarság aránya 18, a szlovákoké 7, a romáké 11 százalék. Élesd is rendelkezik a városokban nélkülözhetetlen intézményekkel, így vannak bölcsődéik, óvodáik, általános iskoláik, de van középiskolájuk, kórházuk. Utóbbit a főigazgató, Todoca Ioan mutatta be. A térség mintegy 60 ezer lakosának egészségügyi ellátását biztosító kórházban öt osztály – gyermekgyógyászat, belgyógyászat, nőgyógyászat, sebészet és tüdőgyógyászat – működik. A tavalyi év a legnehezebb volt Romániában, ugyanis száz kórházat zártak be, szerencsére az élesdi megmaradt, s a közös európai uniós pályázatnak köszönhetően is, remélik, a jövőben is megmarad.

A továbbiakban két szekcióban folytatódott a konferencia. Az orvosi szekcióban – Dr. Pete László orvos igazgató moderálásával – a sürgősségi esetek kezelését, a légútbiztosítást, az újraélesztés időszerű kérdéseit osztották meg egymással a szakemberek.

A szakdolgozói szekcióban – Dr. Korcsmárosné Melher Erzsébet ápolási igazgató moderálásával – előadások hangzottak el a sürgősségi ellátás élesdi és magyarországi rendszeréről, a triázs, azaz a betegosztályozás szerepéről, illetve a betegészlelés és a monitorozási lehetőségekről.

A közösen elfogyasztott ebéd után lehetőség nyílt a kórházzal való ismerkedésre.

2012. évi sürgősségi osztály szakmai konferencia2012. évi sürgősségi osztály szakmai konferencia2012. évi sürgősségi osztály szakmai konferencia

2012. évi sürgősségi osztály szakmai konferencia2012. évi sürgősségi osztály szakmai konferencia2012. évi sürgősségi osztály szakmai konferencia

Kép és szöveg: Nyírő Gizella  

Undefined

„Szívemet hozzád emelem!” – interjú Veres Imre diakónussal

Évek óta, rendszeresen feltűnik a Gróf Tisza István Kórház folyosóin, kórtermeiben egy csendes, halk léptű férfi, aki különös segítséget, lelki támaszt nyújt igehirdetésivel, igeolvasásaival a betegeknek. Akik közelről nem ismerik, egyenesen tiszteletes úrnak emlegetik, jóllehet, Veres Imre diakónusnak nincs teológiai végzettsége. Mi késztette arra, hogy efféle missziót végezzen? – fordultunk az ötvenes éveiben járó férfihoz, a krónikus osztály első emeleti részlegén.

Veres Imre diakónus

Egy nagy betegség után tértem meg Istenhez, s éppen Isten iránti hálából, illetve az emberek iránti szeretetből végzem ezt a szolgálatot. Minden szabadidőmet erre szentelem, úgy is fogalmazhatunk: ennek élek.

  • Mikor volt az a pont, amikor megtért Istenhez?
  • 1993-ban műtöttek a debreceni idegsebészeti klinikán, majd itthon lábadoztam. Úgyszólván minden alaptevékenységet – járást, beszédet, a mindennap ismétlődő teendőket, mozdulatokat – újra kellett tanulnom. 1994 tavaszán mutattak be az akkori berettyóújfalui református lelkésznőnek, Kiss Klárának. Ő meghívott a gyülekezetbe, s presbiternek is megválasztottak. Attól kezdve a lelkésznővel együtt végeztük a kórházi szolgálatot. Időközben a lelkésznő elment a nagyrábéi gyülekezetbe, ám megkért arra, hogy én folytassam ezt a szolgálatot, itt, a kórházban. Akkor én úgy éreztem, mintha az Úr szólított volna meg a lelkésznőn keresztül. Így aztán az ezredforduló óta – Isten segítségével, kérve az ő bölcsességét – egyedül végzem ezt a szolgálatot.
  • Milyen beosztás szerint, hogyan végzi ezt?
  • A hét különböző napjain, több helyen végzem a szolgálatot a kórház területén. Hétfőn a pszichiátrián kezdek 17,45-kor, majd a zárt osztályon folytatom. Kedden a mozgásszervi rehabilitációs osztályon 17,15-kor, ezt megelőzően az idegosztály, a szemészet, az urológia, a hasi sebészet és a traumatológia kórtermeiben igeolvasást tartok, imádkozunk, illetve zsoltárokat éneklünk. Szerdán 3 órától a krónikus osztály emeleti folyosóján van az igehirdetés, igeolvasás és éneklés. Előtte és utána a kórtermekben keresem fel azokat a betegeket, akik állapotuknál fogva nem tudnak kijönni a folyosóra. Csütörtök, péntek a saját feltöltődésemet szolgálja, ilyenkor otthon pihengetek, igét olvasok. Szombaton a belgyógyászaton és a tüdő osztályon, illetve ritkán az intenzív és nőgyógyászati osztályon „fordulok elő”. Vasárnaponként pedig délután fél négytől a Dr. Böszörményi Nagy Géza teremben lelkészi istentisztelet folyik Balogh Sándor lelkipásztorral.
  • Milyen a fogadtatása a betegek körében?
  • Vegyes. Jó látni és megtapasztalni azt, hogy itt is térnek meg emberek, de olyanokkal is találkozom, akik igénylik a lelki támaszt, s várják is ezeket az alkalmakat. Nem is gondoltam volna korábban, hogy ennyire számon tartják ezeket a lelki támaszt nyújtó alkalmakat! Nem elégszer hangsúlyozom, hogy áldott legyen az Úr azért, hogy eszköz lehetek a kezében ehhez a lelki támogatás nyújtásához. Hálát adok Istennek azért, hogy a különböző felekezetekhez – római katolikus, baptista, görög katolikus – tartozó testvérek is jó szívvel veszik, hogy valaki ott van köztük, aki Isten igéjét hozza el közéjük, akik már betegségük miatt nem járhatnak templomba. Összességében, elmondhatom: jó szívvel veszik azt, hogy az egyház itt van velük a bajban is. Ezeken az alkalmakon szívesen emlékeznek vissza azokra az időkre, amikor otthonaikból járhattak templomba, még gyermekként a szüleikkel.
  • Hogyan fogadják ezt a missziót a kórház vezetői, dolgozói?
  • Igen humánosan viszonyulnak hozzám, sőt, előfordul, hogy szólnak, melyik kórterembe menjek, mert várnak a betegek. Hálaadással tölt el az is, hogy az orvosok közül többen templomba járnak, így még inkább átérzik, mennyire szükségük van betegségükben az embereknek a lelki támaszra. Külön megköszönöm a kórház vezetésének azt a megértő hozzáállását, amit például akkor tanúsítottak, amikor a Böszörményi Nagy Géza terem felújítás alatt volt, s biztosítottak számunkra méltó helyet az istentiszteletek idejére.
  • Meddig szándékszik végezni ezt a szolgálatot?
  • Mindaddig, amíg egészségem és az Úr engedi.

 

Beszélgetésünk végére már gyülekeztek is a betegek Veres Imre igehirdetésére. Ki járókerettel, ki nővéri segítséggel, míg mások a „tiszteletes úr” kíséretében foglalták el helyüket a folyosón. Az ismert 25. zsoltárral - „Szívemet hozzád emelem!” - kezdődött a félórás szolgálat, ami alatt egy-egy kedvenc zsoltárt is elénekeltek a betegek, akiktől „Áldás, békességgel” és kézfogással búcsúzott Imre. S ami a kívülálló számára meglepő, minden beteget nevén szólított…

Veres Imre diakónus a krónikus osztály betegei közöttVeres Imre diakónusVeres Imre diakónus a krónikus osztály betegei közöttVeres Imre diakónus a krónikus osztály betegei között

Kép és szöveg: Nyírő Gizella  

Undefined

A határmentiség nem hátrány, hanem előny!

Példamutató együttműködés valósul meg a berettyóújfalui Gróf Tisza István Kórház és a partiumi Élesd kórháza között – köszönhetően a két intézmény által benyújtott és elnyert határon átnyúló közös pályázatuknak. A sajtótájékoztatóval egybekötött nyitórendezvény szombaton volt Élesden.

A berettyóújfalui küldöttséget, melyet Dr. Muraközi Zoltán főigazgató vezetett, elkísérte Pálfi Anikó alpolgármester, Dr. Ökrös Zoltán főjegyző és Székelyné Nagy Katalin aljegyző. A sikeres HU-RO pályázat bemutatásán jelen volt Cseke Attila szenátor, Románia korábbi egészségügyi minisztere, Szabó Ödön, az RMDSZ Bihar megyei ügyvezetője, a város polgármestere, alpolgármestere, Dr. Szász Tünde az élesdi, Dr. Pete László, a Gróf Tisza István Kórház orvos-igazgatója.


A kölcsönös bemutatkozások után, a projektmenedzserek – Szász Tünde és Pete László – röviden ismertették az egy év alatt megvalósuló projektet. Kiderült: a pályázat három részből áll. Négy-négy alkalommal szakmai konferenciát szerveznek a két kórházban, belgyógyászat, gyermekgyógyászat, nőgyógyászat és a sürgősségi ellátás területén, orvosok, szakápolók részvételével. Nyelvi kurzusokat is tartanak, hiszen a határok légiesülése következtében, sokan járnak át a berettyóújfalui kórházba, s a kommunikáció érdekében fontos a nyelvismeret: az élesdi kórházban magyarul, az újfaluiban románul tanulnak majd a projektben résztvevők. A pályázat részeként informatikai fejlesztésekre is lehetőség nyílik. Mindkét intézmény 50-50 százalékban részesül az európai uniós forrásból, ami közel 30 millió forint lesz a hazai oldalon – mondta el Dr. Pete László.
 
„Az összefogás és határon átívelő együttműködés az egészségügyi szolgáltatások minőségének javítása érdekében” címet viselő pályázat nyereség, ugyanakkor verseny is nemcsak a két ország, hanem az orvosok, paciensek, de a két város lakossága számára is – húzta alá Tipter Zénó, Élesd polgármestere. Pálfi Anikó alpolgármester azt emelte ki, hogy Berettyóújfalu eddig is igyekezett kihasználni a határmenti pályázati lehetőségeket, Nagyváraddal, Margittával, most pedig Élesddel.

Szabó Ödön szerint példás együttműködés valósul meg az egészségügy területén, mellyel a nemzetiségek is nyerhetnek. Cseke Attila pedig azt ajánlotta a két város kórházvezetői figyelmébe, hogy egymás erősségeit fejlesszék a jövőben az egészségügy piacán.

Dr. Muraközi Zoltán főigazgató gratulált a pályázatíróknak, s reményét fejezte ki a sikeres együttműködés továbbvitelét illetően.

A projektismertető után adták ünnepélyesen át a kórház új épülettömbjét. Az ünnepi beszédből kiderült: a mintegy tízezer lakosú Élesd kórháza 50-60 ezer ember egészségügyi ellátását szolgálja. Míg 8-9 évvel ezelőtt három orvosa volt a kórháznak, ma már 22-en vannak.
Nyírő Gizella

 

A programról bővebben olvashat: az oldalunkon

magyar

Karácsony a kórházban

Színvonalas karácsonyi műsorral zárult az év a Gróf Tisza István Kórházban 2011. december 22-én.

Karácsonyi műsor a kórházban

A Debreceni Zenetheatrum tagjai és a berettyóújfalui Mini-Színi Tanodás gyermekek közös produkcióval készültek e jeles alkalomra.
A közönség apraja-nagyja izgatottan várta a verses-zenés-táncos, hol látványos, hol megható előadást. Az est folyamán elhangzottak közismert hazai és külföldi karácsonyi dalok, musical részletek, karácsonyi versek, jégvirágos mondókák. A műsor végén a gyerekek szaloncukorral kedveskedtek a hallgatóságnak. Zárásként dr. Muraközi Zoltán főigazgató méltatta az ünnepi előadást, majd megköszönte a résztvevők:

Karácsonyi műsor a kórházban
Mező Kriszta, Fitos Viktor, Farkas Eszter, Harsányi Ferenc és természetesen a gyerekek- munkáját. Kedves és meghitt háromnegyed órával gazdagodhattak az érdeklődők.

Az eredeti cikk a berettyohir.hu oldalon olvasható

Írta: Pásztor Tamás 2011. december 23. péntek, 11:03

magyar

A Diabetesz Világnapját ünnepelték

Zsúfolásig megtelt a Nadányi Zoltán Művelődési Központ színházterme november 16-án, amikor is a Bihari Diabetesz Egyesület szervezésében megemlékeztek a Diabetesz Világnapról.

 

Diabétesz világnap

A rendezvényen megjelent Muraközi István polgármester, Muraközi Zoltán, a Gróf Tisza István Kórház főigazgatója, Pete László orvos igazgató, Nagy Bertalan főorvos. A megjelenteket köszöntő beszédében Muraközi István elmondta: ő maga még csak érdeklődés szintjén ismerkedik a diabetesszel, mint népbetegséggel, hiszen hazánkban egymillióra tehető a cukorbetegek száma. A betegség kialakulásához – egyebek közt – a mozgásszegény életmód is hozzájárulhat. Az ilyen alkalmak pedig a szakemberek segítségével fontos információkat juttatnak el a betegséggel kapcsolatban. A téma fontosságát jelzi, hogy az ENSZ november 16-át a Diabetesz Világnapjának jelölte – emelte ki a polgármester.

Muraközi Zoltán főigazgató egyszerre adott hangot büszkeségének és irigységének. Büszke arra, hogy van a kórháznak ilyen egyesülete, másrészt irigy, amiért teltházat vonz a rendezvény. A főigazgató szerint az intelligens és gazdag emberek betegsége a cukorbetegség, ám sem a társadalom, sem az ország nem tesz meg mindent annak érdekében, hogy könnyebben éljenek az ebben a betegségben szenvedők.

Nagy Bertalan főorvos szerint négymillióra tehető hazánkban a lappangó cukorbetegek száma, ami eléggé riasztó. Az egyesület igyekszik segítséget nyújtani: diétáról szóló előadásokkal, de a kezelésekről is informálják az immár nemcsak helybeli, hanem környékbeli településen élő érintetteket is. Az egyesület gazdálkodásáról Zákány Sándorné számolt be.

A Diószegi Kiss István Református Általános Iskola diákjai verses-dalos műsorral kedveskedtek, majd Dr. Szegedi László osztályvezető főorvos tartott előadást a cukorbetegség sajátosságairól, annak szövődményeiről, illetve a gyógyítás lehetőségeiről.

A cukorbetegség okozta idegbántalmak megelőzéséről és kezeléséről Dr. Keller Réka tartott előadást, melyben ijesztő számot jelentett be: 2025-re minden 10. ember érintett lesz a cukorbetegségben. Balogh Sándorné egészségnevelő dietetikus étrendi és életmód tanácsokat adott, majd újabb kulturális műsor színesítette a délutánt.

Felléptek a biharnagybajomi táncos lábú nagyik, a Berettyóparti Nyugdíjasok Egyesületének népdalénekesei, valamint Senior táncosai.

Nyírő Gizella

magyar

Az együttműködés lehetőségeit kutatják

A Kenézy Gyula Kórház és a Gróf Tisza István Kórház vezetői október 3-án megállapodtak abban, hogy áttekintik a szakmai együttműködés lehetőségeit – mondta el Dr. Muraközi Zoltán főigazgató.

Szakmai tanácskozás kórházunk és a Kenézy Gyula Kórház munkatársai részvételével.

Ennek következő állomása november 9-én a Kenézy Kórházban volt, amikor is a műtétes szakma képviselői találkoztak, s bemutatták szakterületüket az együttgondolkodás megkezdése céljából.

Szakmai tanácskozás kórházunk és a Kenézy Gyula Kórház munkatársai részvételével.Szakmai tanácskozás kórházunk és a Kenézy Gyula Kórház munkatársai részvételével.Szakmai tanácskozás kórházunk és a Kenézy Gyula Kórház munkatársai részvételével.

Az újabb találkozóra november 23-án került sor a berettyóújfalui kórház Dr. Böszörményi Nagy Géza termében, ahol a belgyógyászat, a tüdő és idegosztály vezető főorvosai mutatták be saját osztályaik működését, személyi és tárgyi adottságaikat, mindkét kórházból.

Bemutatkozott még a Kenézy Kórház fertőző osztálya is, mivel ilyen osztály Újfaluban nincs, illetve a Gróf Tisza István Kórház krónikus osztálya is, ugyanis ilyen osztály pedig a Kenézyben nincs.

A moderátor Dr. Pete László orvos-igazgató elmondta: az egészségügy átalakításának folyamatában mintegy „előre menekülnek”a kezdeményezéssel, hiszen mindkét fél érdeke az eredményes és gazdaságos együttműködés lehetőségének felkutatása és jövőbeni kiaknázása.

Nyírő Gizella

magyar

Oldalak