Egészségfejlesztési iroda kialakítása a Berettyóújfalui járásban

Sajtóközlemény            

 

„EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI IRODA KIALAKÍTÁSA A BERETTYÓÚJFALUI JÁRÁSBAN”

EFOP-1.8.19-17-2017-00001 
 

A GRÓF TISZA ISTVÁN KÓRHÁZ - 100 százalékos támogatási intenzitás mellett – 89.979.538.- forint összegű vissza nem térítendő támogatást nyert el az Új Széchenyi Terv, Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretében kiírásra került „Az alapellátás és népegészségügy rendszerének átfogó fejlesztése – népegészségügy helyi kapacitás fejlesztése” pályázati konstrukcióban az „Egészségfejlesztési iroda kialakítása a Berettyóújfalui járásban“ című projekt megvalósítására. A pályázat által elkészült és ünnepélyes keretek között átadásra került 2019.03.19-én az EFI irodája.

A projekt átfogó célja, hogy javuljon a lakosság egészségi állapota, növekedjen a születéskor várható élettartam és az egészségben eltöltött életévek száma.

A projekt konkrét céljai:

- korai és elkerülhető halálozást befolyásoló életmód, illetve szokások javítása az egyén egészségi állapotának javítása érdekében;

- az egészséges életmódhoz szükséges ismeretek és készségek megszerzésének, valamint a járásban élő lakosság szemléletváltásának ösztönzése, pozitív közösségi és egyéni magatartásminták kialakítása és elterjesztése;

- egészségfejlesztési programok megvalósítása;

A pályázat által eddig megvalósult szakmai programok:

- Dohányzással kapcsolatos rövid intervenció, dohányzásról való leszokás támogatása: Dohányzással kapcsolatos rövid intervenció keretein belül. A program célja, hogy az alap-, illetve szakellátásban dolgozó valamennyi szakember- munkakörének megfelelő szinten- feladatának fogadja el a leszokás támogatását és ennek hatására csökkenjen a dohányzók aránya. Az egészségügyi dolgozókon keresztül, tájékoztassák a lakosságot a dohányzás káros hatásairól tájékoztassák őket a dohányfüst mentes életmód jótékony hatásásairól. Tájékoztatásuk révén visszaszoruljon a dohánytermékeket fogyasztók aránya.

- Interaktív kiállítás, tárlatvezetés, előadás a dohányzásról A foglalkozás célja volt elsősorban a nemet mondás elsajátítása. Az előadás központi témája a dohányzással kapcsolatos egészségügyi problémák bemutatása és vizsgálata.  A program során ismertetésre került a dohányzással kapcsolatos alapfogalmak, betegségek, a leszokásról való nehézségek témakörei a fiatalok részére.  Az előadó kitért a fiataloknál lévő társas hatásokra főleg a nagyarányú dohányzásra való szokásban, mely számukra teljesen új információként hatott.

- Túlzott alkoholfogyasztással küzdők korai felismerése és rövid intervenció biztosítása: Rövid intervenció; Alkohol-betegek korai kezelésbe irányítása – CSOPORTTERÁPIA; Túlzott alkoholfogyasztással küzdők kezelése – klubszerű foglalkozás. A foglalkozás keretében a háziorvosok és asszisztensek megismerkedhettek az alapellátásban megjelenő páciensek közül az alkohol problémával küzdők kiszűrésének megfelelő módszerével.

- Interaktív drogprevenciós kiállítás, előadás. A program célja a drogfogyasztás megelőzése. A kiállítást a fiatalok tárlatvezetéssel együtt tekintették meg, így sor kerülhetett akár személyes interakciókra is, melyet csoportosan beszéltek át. Nagyon érdeklődőnek bizonyultak a programmal kapcsolatban. Legtöbbjük családjában inkább alkohol tekintetében volt tapasztalat. Az alkoholfogyasztás és a drogfogyasztás számukra együtt jár és szorosan összefügg a bulizással. Főleg a dízájner drogokok témakörében merték páran felvállalni a személyes érintettséget és számoltak be tapasztalataikról a többieknek.

- Környezeti allergének elleni fellépésben való részvétel a helyi kormányhivatallal együttműködésben. Fontos célja volt a programnak a parlagfű kialakulásának megelőzését segítő kommunikáció és az együttműködés a hatósággal. A program folyamán meghívásra került ÁNTSZ munkatárs felhívta a helyi lakosság figyelmét a parlagfű mentesítésre, mely egyben törvényi kötelezettség is. Ha a tulajdonos nem gátolja meg a parlagfű virágzást komoly büntetésre számíthat. a növény júliustól októberig okoz allergiás tüneteket az ebben szenvedők részére. A lakosság számára felhívta a figyelmet, hogy folyamatosan ellenőrizzék a használatukban lévő ingatlanokat, szükség esetén pedig tegyenek eleget a jogszabályban megfogalmazott kötelezettségnek.

- Öngyilkosság megelőzése

- Idősek közösségben tartását, szellemi és fizikai aktivitásuk megőrzését fejlesztését célzó programok

- Csoportos leszokás támogatás program (dohányzás)

- Túlzott alkoholfogyasztással küzdők kezelése – klubszerű foglalkozás

- Drogprevenciós szakmai nap

- Nordic walking túrák, melyek iránt rendkívül nagy az érdeklődés

- „Gyalogol a járás”

- Őszi- tavaszi gyógynövény túrák

- Aktív életmódra vonatkozó interaktív tanácsadás sorozat elkezdődött

- Sportnapok (Berettyóújfalu, Mezősas, Váncsod, Hencida, Biharkeresztes, Mezőpeterd településeken)

A programokon vérnyomás-, vércukorszint mérés történt, melyre nagy igény mutatkozott. A szűréseken túl mozgásprogramok is zajlottak. Mindezek mellett a kliensek a rendezvényeken tájékoztatást kaptak az iroda működéséről, tevékenységéről, induló programokról, foglalkozásokról (szórólapok, kis értékű ajándékok segítségével).

A projekt keretében a további szakmai programok megvalósítása történik egészen 2020.03.31-ig, melyeken hangsúlyt kap a továbbiakban is az információnyújtás, tájékoztatás, figyelemfelhívás.

A projekt közvetlen célcsoportjai a Berettyóújfalui járásban élő, egészségi állapota kapcsán érintett lakosság különös tekintettel a rizikócsoportba tartozók (a szív- és érrendszeri, a daganatos, valamint a táplálkozással és a káros szenvedélyekkel összefüggő megbetegedésben szenvedők), az energia egyensúly helyreállítására szorulók és a bevont háziorvosi körzetek ellátottjai.

Letölthető EFI irodával kapcsolatos dokumentumok:

EFI iroda kialakítása tájékoztató

EFI iroda kialakítása sajtóközlemény

EFI iroda plakát

EFI iroda szórólap

magyar