Gróf Tisza István Kórház – Berettyóújfalu

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. Törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Gróf Tisza István Kórház
Finanszírozási és üzemgazdasági csoport

könyvelő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartalma:

Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4100 Berettyóújfalu, Orbán Balázs tér 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Készlet könyvelő, fő feladatok: Az intézet készleteinek számítógépen történő nyilvántartása a CT-EcoSTAT gazdasági program alapján. A kapott bevételi bizonylatok alapján kollaudálja az eszköz és anyagszámlákat, leegyezteti a leszállított és bevételezett mennyiséget, biztosítja a számla végösszegével való egyezőséget. Elkészíti a havi és negyedéves zárást, majd elektronikus úton átadja a főkönyv részére. Számítógépes listát készít az anyagellátás részére osztályos bontásban a felhasználásról.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. Törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

  • Középfokú képesítés, pénzügyi-, számviteli képesítés,
  • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, szakmai önéletrajz, motivációs levél, iskolai végzettséget igazoló dokumentum másolata, hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

  • Készlet könyvelésben szerzett gyakorlat

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. június 21.

A pályázatok benyújtásának módja:

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. június 25.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

  • Gróf Tisza István Kórház honlapján – 2021. május 27.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra az Eü. Szolgálati Jogviszony 2021. C. törvény rendelkezései az irányadók.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a berettyokorhaz.hu honlapon szerezhet.