Gróf Tisza István Kórház – Berettyóújfalu

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. Törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet

Gróf Tisza István Kórház
Központi Dietetikai Szolgálat

2 fő dietetikus

munkakör betöltésére.


A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Fogalalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4100 Berettyóújfalu, Orbán Balázs tér 1. sz.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Dietetikus feladatok ellátása intézeti szinten.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. Törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

  • Főiskola, dietetikus,
  • Egészségügyi alkalmasság. Büntetlen előélet. Érvényes működési engedély

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány. Nyilatkozat a pályázati anyagba való betekintési jogról – az elbírálásban résztvevők részére. Szakmai önéletrajz. Végezettséget igazoló okiratok másolatai.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. október 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Halászné Szilágyi Gyöngyi nyújt, a 06-54-507-515-ös telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. november 6.

A pályázati kiírás további közzétetelének helye, ideje:

  • Gróf Tisza István Kórház honlapja – 2020. október 1.
  • Berettyóhír – 2020. október 1.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a berettyokorhaz.hu honlapon szerezhet.