Gróf Tisza István Kórház – Berettyóújfalu

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. Törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Gróf Tisza István Kórház
Központi Laboratórium

1 fő transzfuziós szakorvos

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartalma:

Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4100 Berettyóújfalu, Orbán Balázs tér 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A jogviszonyban meghatározott és a szakmai kompetenciának megfelelő munkavégzés, a munkaköri leírás, szakmai protokollok, irányelvek alapján.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései, valamint a(z) Eü. szolgálati jogviszony az irányadók.

Pályázati feltételek:

  • Egyetem, transzfuziós szakorvos

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, szakmai önéletrajz, motivációs levél, iskolai végzettséget igazoló dokumentum másolata, hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléshez hozzájárul. Kamarai tagsági igazolás.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. január 24.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Simkovics Enikő orvos igazgató nyújt, a 54/507-526-os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. január 26.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

  • Gróf Tisza István Kórház honlapján – 2021. december 23.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a berettyokorhaz.hu honlapon szerezhet.