Tisztelt Hozzátartozók!

A Covid-járvány harmadik hulláma térségünket és Intézményünket is elérte. A pozitív betegek száma jelentősen megnövekedett, az osztályok terhelése tovább nőtt. Az Országos Kórházi Főigazgató emiatt a látogatási tilalom szigorú betartását rendelte el.

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Gróf Tisza István Kórházba eddig kiadott látogatási engedélyeket a mai nappal visszavonjuk, azok március 11-től nem jogosítanak fel a beteglátogatásra!

Természetesen továbbra is lehetőség van a törvény által lentebb felsorolt betegcsoportokba tartozókkal történő kapcsolattartásra, azonban kérem, hogy ezt újabb kérelem beadásával kezdeményezzék a e-mail címen

Az Eütv. 11. §(3)-(6) bekezdése személyes kapcsolattartási jogokat állapít meg a következők szerint:

(3) A súlyos állapotú betegnek joga van arra, hogy az által megjelölt személy mellette tartózkodjon. Cselekvőképtelen beteg esetén a fenti személy megjelölésére a 16.§(1)-(2) bekezdésében meghatározott személy is jogosult. E bekezdés alkalmazásában súlyos állapotú az a beteg, aki állapota miatt önmagát fizikailag ellátni képtelen, illetve fájdalmai gyógyszerrel sem szüntethetők meg, illetőleg pszichés krízishelyzetben van.

(4) A kiskorú betegnek joga van arra, hogy szülője, törvényes képviselője, illetőleg az általa vagy törvényes képviselője által megjelölt személy mellette tartózkodjon.

(5) A szülő nőnek joga van arra, hogy az általa megjelölt nagykorú személy vajúdás és szülés alatt folyamatosan vele lehessen, a szülést követően pedig arra, hogy – amennyiben ezt az ő vagy újszülöttje egészségi állapota nem zárja ki – újszülöttjével egy helyiségben helyezzék el.

(6) A beteget megilleti a vallási meggyőződésének megfelelő egyházi személyes vagy vallási egyesület vallásos szertartást hivatásszerűen végző tagjával való kapcsolattartásnak és vallása szabad gyakorlásának joga.

A betegeknek szánt csomagok átvétele a korábbiak szerint továbbra is biztosított. Kérjük, hogy értéket és romlandó élelmiszert ne tegyenek a csomagokba.

Betegeink, hozzátartozóik és munkatársaink védelme érdekében kérem megértésüket és együttműködésüket!

Berettyóújfalu, 2021. március 10.

Gróf Tisza István Kórház
vezetősége