Tisztelt Betegeink, Tisztelt Hozzátartozók!

A berettyóújfalui Gróf Tisza István Kórházban 2021. november 1-től teljes körű látogatási tilalmat rendelünk el. Természetesen az 1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről (Eütv) alapján a kapcsolattartást az alábbi felsorolt betegcsoportok részére továbbra is biztosítjuk:

11. §

(3) A súlyos állapotú betegnek joga van arra, hogy az általa megjelölt személy mellette tartózkodjon. Cselekvőképtelen beteg esetén a fenti személy megjelölésére a 16. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott személy is jogosult. E bekezdés alkalmazásában súlyos állapotú az a beteg, aki állapota miatt önmagát fizikailag ellátni képtelen, illetve fájdalmai gyógyszerrel sem szüntethetők meg, illetőleg pszichés krízishelyzetben van.

(4) A kiskorú betegnek joga van arra, hogy szülője, törvényes képviselője, illetőleg az általa vagy törvényes képviselője által megjelölt személy mellette tartózkodjon.

(5) A szülő nőnek joga van arra, hogy az általa megjelölt nagykorú személy a vajúdás és a szülés alatt folyamatosan vele lehessen, a szülést követően pedig arra, hogy – amennyiben ezt az ő vagy újszülöttje egészségi állapota nem zárja ki – újszülöttjével egy helyiségben helyezzék el.

(6) *  A beteget megilleti a vallási meggyőződésének megfelelő egyházi személlyel vagy vallási egyesület vallásos szertartást hivatásszerűen végző tagjával való kapcsolattartásnak és vallása szabad gyakorlásának joga.

A törvényben szereplő „mellette tartózkodjon”  folyamatos és állandó ottlétet jelent, így a naponta egyszeri „kapcsolattartás” már látogatásnak minősűl, így nem engedélyezett!

A fentieken túl továbbra is lehetőséget biztosítunk egyedi, méltányossági alapon történő kapcsolattartásra. Ezt a már korábban is alkalmazott módon, a mail címre történő levéllel lehet kérelmezni, a beteg neve, az ápoló osztály és a látogatni kivánó hozzátartozó nevének megadásával.

Mind a mellette tartózkodó, mind az egyedi engedéllyel rendelkező hozzátartozókra vonatkozóan:

  • csak olyan hozzátartozókat engedünk be, aki védettségi kártyával rendelkezik, vagy 48 óránál nem régebbi negatív PCR-teszt-eredményt mutat be.
  • a Kórházban töltött teljes időben szájat és orrot eltakaró maszkot visel

A betegeknek szánt csomagok leadására a korábbiak szerint továbbra is biztosított az I-es számú portánál. (Kérjük, hogy nagyértékű tárgyakat és romlandó élelmiszert ne tegyenek a csomagokba!)

Tisztelettel kérjük együttműködésüket betegeink és munkatársaink védelme érdekében is!

Berettyóújfalu, 2021. október 29.

Dr. Muraközi Zoltán
főigazgató