A Magyarországon emelkedő tendenciát mutató koronavírus fertőzések miatt 2020. augusztus 31-én, hétfőtől, a Gróf Tisza István Kórház minden osztályán látogatási tilalmat rendelünk el.

Kérjük betegeink és hozzátartozóik megértését és együttműködését, hogy kórházunkban, illetőleg lakókörnyezetünkben a vírus terjedését meg tudjuk akadályozni. Természetesen a törvényben biztosított látogatási jogok az abban nevesítettek számára továbbra is biztosítva lesznek.

Kérjük továbbá munkatársaink odafigyelését is, valamint annak betartását és betartatását, hogy a Gróf Tisza István Kórház összes közösségi terében az orrot és szájat eltakaró szájmaszk használata mindenki számára kötelező!

Az elrendelt látogatási tilalommal kapcsolatos kiegészítő információk:

1: a teljes látogatási tilalom 2020. augusztus 31-től (hétfő) visszavonásig érvényes.

2: a látogatáson kívüli személyes kapcsolattartási jogokat (az Egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvényben foglaltak szerint) biztosítjuk a következők szerint:

  • A súlyos állapotú betegeknek joga van arra, hogy az általa megjelölt személy mellette tartózkodjon.
  • A kiskorú betegnek joga van arra, hogy szülője, törvényes képviselője, illetőleg az általa vagy törvényes képviselője által megjelölt személy mellette tartózkodjon.
  • Szülő nőnek joga van arra, hogy az általa megjelölt nagykorú személy a vajúdás és a szülés alatt folyamatosan vele lehessen, a szülést követően – amennyiben az ő vagy újszülöttje egészségi állapota nem zárja ki – újszülöttjével egy helyiségben helyezzék el.
  • A beteget megilleti a vallási meggyőződésének megfelelő egyházi személlyel vagy vallási egyesület vallásos szertartást hivatásszerűen végző tagjával való kapcsolattartásnak és vallása szabad gyakorlásának joga.

A törvény adta joggal élőkre is vonatkozik az egyéni védőeszközök szabályos és folyamatos viselésének kötelme, illetve kötelesek betartani az egészségügyi személyzet kéréseit, utasításait. Más beteget nem látogathatnak, az osztályon csak a beteg mellett tartózkodhatnak, az egészségügyi ellátást nem zavarhatják.

3: A látogatási tilalom ideje alatt a betegek hozzátartozóinak lehetőséget biztosítunk a telefonon történő tájékoztatásra, amennyiben a közeli hozzátartozó hitelesen tudja igazolni a beteg kilétét (tudja a beteg születési idejét, anyja nevét, vagy más, e tekintetben releváns adatot).

4: A látogatási tilalom életbe lépésével párhuzamosan a hozzátartozók, látogatók által a bent fekvő betegek részére behozott csomagok átvételét 13-17 óra között végezzük és az osztályokra történő eljuttatásáról gondoskodunk. (Kérjük, hogy gyorsan romló élelmiszereket ne küldjenek be.)

5: az Intézeten belüli közforgalmú gyógyszertárat a fenti időponttól csak a kórházi dolgozók, illetve a szakrendelőkben gyógyszerjavaslatot, receptet kapott betegeink vehetik igénybe. A bankautomatát szintén csak dolgozóink, bent fekvő betegeink illetve a szakrendelőben megjelent betegek vehetik igénybe.

Berettyóújfalu, 2020. szeptember 25.

Demeter Pál, őrnagy kórházparancsnok

Dr. Muraközi Zoltán, főigazgató