Látogatási tilalom

A Nemzeti Népegészségügyi Központ országos tisztifőorvosa határozatban azonnali látogatási tilalmat rendelt el Magyarország területén működő összes fekvőbeteg-ellátó szolgáltatást nyújtó intézményében, mert az Egészségügyi Világszervezet az új koronavírus okozta járványt nemzetközi horderejű közegészségügyi-járványügyi szükséghelyzetté nyilvánította.


Az Eütv. 11. §(3)-(6) bekezdése szerint látogatáson kívüli személyes kapcsolattartási jogokat állapít meg a következők szerint:

(3) A súlyos állapotú betegnek joga van arra, hogy az által megjelölt személy mellette tartózkodjon. Cselekvőképtelen beteg esetén a fenti személy megjelölésére a 16.§(1)-(2) bekezdésében meghatározott személy is jogosult. E bekezdés alkalmazásában súlyos állapotú az a beteg, aki állapota miatt önmagát fizikailag ellátni képtelen, illetve fájdalmai gyógyszerrel sem szüntethetők meg, illetőleg pszichés krízishelyzetben van.

(4) A kiskorú betegnek joga van arra, hogy szülője, törvényes képviselője, illetőleg az általa vagy törvényes képviselője által megjelölt személy mellette tartózkodjon.

(5) A szülő nőnek joga van arra, hogy az általa megjelölt nagykorú személy vajúdás és szülés alatt folyamatosan vele lehessen, a szülést követően pedig arra, hogy – amennyiben ezt az ő vagy újszülöttje egészségi állapota nem zárja ki – újszülöttjével egy helyiségben helyezzék el.

(6) A beteget megilleti a vallási meggyőződésének megfelelő egyházi személyes vagy vallási egyesület vallásos szertartást hivatásszerűen végző tagjával való kapcsolattartásnak és vallása szabad gyakorlásának joga.

Intézményünkben

2020. március 8-tól

teljeskörű, minden fekvőbeteg osztályra kiterjedő

látogatási tilalmat

rendelünk el.

a Kórház Vezető Testülete