Európai uniós közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem

NFM. r. 6. § (5) bekezdése értelmében a kérelemben meg kell adni az alábbiakat:
a) a Kbt. 21. § (5) bekezdése szerint a Hatóság által vezetett ajánlatkérők nyilvántartásában az ajánlatkérőt megjelölő azonosító szám:
AK16357
b) az ajánlatkérő a Kbt. mely rendelkezése alapján tartozik annak a hatálya alá, ideértve a Kbt. 6. § (1) bekezdés h) pontja szerinti önkéntes, vagy szerződésben vállalt kötelezettség vagy külön jogszabály kötelezése alapján történő alkalmazás esetét is:
6. § (1) b)
c) az ajánlatkérő a Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárást alkalmazza:
II. rész
d) az adott közbeszerzés vagy beszerzés forintban kifejezett becsült értéke, szükség szerint utalva a Kbt. 18. §-ára:
63.000.000
e) annak megjelölése, hogy a kérelem a TED-adatbankban történő közzétételt kezdeményezi
f) ha a kérelmező olyan hirdetmény közzétételét kéri a TED-adatbankban, amelynek közzététele a Kbt. szerint nem kötelező, ez a körülmény:
Kötelező
g) a kérelem és a hirdetmény megküldésének napja:
2015.02.12
h) ha a hirdetmény ellenőrzése nem kötelező, annak közlése, hogy a kérelmező kéri-e a hirdetmény ellenőrzését:
i) ha a hirdetmény ellenőrzése kötelező vagy azt a kérelmező kéri és az ellenőrzési díjjal kapcsolatban kedvezményre vagy mentességre jogosult, ennek közlése
 
Egyéb közlemény:

 

graphics1

EURÓPAI UNIÓ

Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa
2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670

E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int

Információ és on-line formanyomtatványok: http://simap.eu.int

 

 

 

TOVÁBBI INFORMÁCIÓT TARTALMAZÓ HIRDETMÉNY,

BEFEJEZETLEN ELJÁRÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓ VAGY

KORRIGENDUM

 

Figyelmeztetés: Amennyiben a módosított vagy hozzáadott információ az eredeti ajánlati felhívásban szereplő feltételek alapvető módosulását eredményezi, az egyenlő bánásmód elvének, valamint a beszerzés

versenyképessége céljának figyelembevételével szükség lehet az eredetileg kitűzött határidők módosítására.

 

 

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

I.1) Név , cím és kapcsolattartási pont(ok)

Hivatalos név:
Gróf Tisza István Kórház
Nemzeti azonosító:(ha ismert)
AK16357
Postai cím:
Orbán Balázs tér 1
Város:
Berettyóújfalu
Postai irányítószám:
4100
Ország:
Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):

Címzett:
Dr. Muraközi Zoltán
Telefon:
+36 306638368
E-mail:
drmurakoziz@berettyokorhaz.hu
Fax:
+36 54402209
Internetcím(ek) (adott esetben)
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.berettyokorhaz.hu/ww7/
A felhasználói oldal címe (URL):

 

I.2) A BESZERZÉST ESZKÖZLŐ TESTÜLET TÍPUSA

 

 

Ajánlatkérő (a 2004/18/EK irányelv hatálya alá tartozó szerződések esetében) [x]

 

 

Ajánlatkérő (a 2004/17/EK irányelv hatálya alá tartozó esetekben – „Egyes ágazatok”) [ ]

 

 

 

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA

 

II.1) MEGHATÁROZÁS

 

 

 

II.1.1) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés

(az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)

A TIOP-2.2.4/09/1 „Struktúraváltoztatást támogató infrastruktúrafejlesztés a fekvőbeteg-szakellátásban” című konstrukción belül, a berettyóújfalui Gróf Tisza István Kórház korszerűsítése tárgyú beruházáshoz kapcsolódóan egészségügyi gép-műszerek beszerzése adásvételi szerződés keretében.

 

 

II.1.2) A szerződés vagy a beszerzés(ek) tárgya, mennyisége

(az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)

A TIOP-2.2.4/09/1 „Struktúraváltoztatást támogató infrastruktúrafejlesztés a fekvőbeteg-szakellátásban” című konstrukción belül, a berettyóújfalui Gróf Tisza István Kórház korszerűsítése tárgyú beruházáshoz kapcsolódóan egészségügyi gép-műszerek beszerzése.

Mennyiség:
-Digitális RTG lemez kiolvasó 1 db
-Mammográfiás leletező állomás 1 db
- Traumatológiai műtőasztal 1 db
-Arthroszkópos eszköz - Shaver 1 db
-Optika, kamera, kábel stb. arthroszkópos toronyhoz (Arthroszkópos kiépítés) 1 db
-Nagyfrekvenciás műtéti vágó-generátor 1 db
-Monitor endoszkópos toronyhoz 1 db
-Pacemaker generátor+elektródák 2 db
- Betegágy melletti in vitro diagnosztikai (poc) készülékek központosított kórházi és laboratóriumi informatikai rendszerbe integrálást lehetővé tevő informatikai és adatfeldolgozó rendszer 1 db
-Laboratóriumi centrifuga (Közepes teljesítményű, minimum 4 cső centrifugálásához) 1 db
-Laboratóriumi centrifuga (Nagy teljesítményű asztali) 1 db
-Árnyékolástechnika a műtőhöz és az ébredőhöz 1 db
-Pótmonitorok felszerelése 3 műtőben 3 db

A nyertes ajánlattevő feladata továbbá a kiváltandó régi készülékek leszerelése, illetve ajánlatkérő kérésére a helyszínről történő elszállítása.

A teljesítés véghatárideje a jelen közbeszerzés eredményeként megkötendő szerződés mindkét fél részéről történő aláírását követő 90 nap + 7 nap próbaüzem + a berendezések használatának ismertetése /betanítása 3 nap.

II.1.3) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)

 Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék (adott esetben)
Fő tárgy33100000-1  
További tárgy(ak)33111650-2  
 33160000-9  
 33168000-5  
 33162100-4  
 33162200-5  

 

 

 

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS

 

IV.1) AZ ELJÁRÁS FAJTÁJA

 

 

 

IV.1.1) Az eljárás fajtája (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)

 

[x] Nyílt

[ ] Meghívásos

[ ] Gyorsított meghívásos

[ ] Tárgyalásos

[ ] Gyorsított tárgyalásos

[ ] Versenypárbeszéd

 

IV.2) ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK

 

 

 

IV.2.1) A kiíró által az aktához rendelt hivatkozási szám (az eredeti hirdetményben szereplő információnak

megfelelően, adott esetben)

 

IV.2.2) A hirdetmény hivatkozási száma elektronikus úton benyújtott hirdetmény esetén (ha ismert)

Az eredeti hirdetmény benyújtásának módja: SIMAP [ ]

OJS eSender [x]

 

Bejelentkezés:

Hirdetmény hivatkozási száma: 2015 - 000240 (év és a dokumentum száma)

 

 

 

IV.2.3) A közlemény által hivatkozott hirdetmény (adott esetben)

Hirdetmény száma a HL-ben: 2015 /S 007 - 007576 2015/01/10 (nap/hónap/év)

IV.2.4) Az eredeti hirdetmény feladásának időpontja: 2015/01/09 (nap/hónap/év)

 

VI. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK

 

 

VI.1) A HIRDETMÉNY A KÖVETKEZŐRE VONATKOZIK (adott esetben; pipáljon ki annyi kockát, amennyire szükség van)

 

Befejezetlen eljárás [ ] Javítás [x] További információ [ ]

 

 

VI.2) BEFEJEZETLEN KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓ (adott esetben; pipáljon ki annyi kockát, amennyire szükség van)

 

 

[ ] A közbeszerzési eljárást megszüntették.

 

[ ] A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették.

 

[ ] Nem került sor szerződés odaítélésére.

 

 

[ ] Lehetséges, hogy a szerződést ismételten közzéteszik.

 

VI.3) JAVÍTANDÓ VAGY MEGADANDÓ INFORMÁCIÓ (adott esetben; a javítandó, illetve megadandó szövegrész vagy adatok feltüntetéséhez, kérjük, mindig hivatkozzék az eredeti hirdetmény vonatkozó szakaszára & és a bekezdés számára)

 

 

VI.3.1) Az ajánlatkérő által benyújtott eredeti információ módosítása

 

[x]

 

 

A TED-en közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak.

 

[ ]

 

Mindkettő

 

 

 

[ ]

 

VI.3.2) Az eredeti hirdetményben

 

 

 

 

[ ]

 

 

A megfelelő pályázati dokumentációban

(a további információkat lásd a megfelelő pályázati dokumentációban)

 

[ ]

 

Mindkettőben

(a további

információkat lásd a megfelelő pályázati dokumentációban)

 

 

[x]

 

VI.3.3) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (adott esetben)

A szöveg módosítandó része:

A következő helyett:

Helyesen:

 

VI.3.4) Az eredeti felhívásban javítandó adatok (adott esetben)

A módosítandó adatok:

A következő helyett:

Helyesen:

IV.3.3.) A dokumentáció beszerzésének határideje

2015/02/17 (nap/hónap/év)

10 : 00 (időpont )

 

2015/03/05 (nap/hónap/év)

10 : 00 (időpont )

IV.3.4.) Ajánlattételi határidő

2015/02/17 (nap/hónap/év)

10 : 00 (időpont )

 

2015/03/05 (nap/hónap/év)

10 : 00 (időpont )

IV.3.8.) Az ajánlatok felbontásának feltételei.

2015/02/17 (nap/hónap/év)

10 : 00 (időpont )

 

2015/03/05 (nap/hónap/év)

10 : 00 (időpont )

 

VI.3.5) A módosítandó címek és kapcsolattartók (adott esetben)

 

A módosítandó szövegrész (adott esetben)

Hivatalos név:

Postai cím:

Város:

Postai irányítószám:

Ország:

Kapcsolattartási pont(ok):

Címzett:

Telefon:

E-mail:

Fax:

Internetcím(ek) (adott esetben)

Az ajánlatkérő általános címe (URL):

A felhasználói oldal címe (URL):

 

VI.3.6) Az eredeti hirdetménybe beírandó szöveg (adott esetben)

A beírandó szöveg helye:

A beírandó szöveg:

 

 

VI.4) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK (adott esetben)

A dokumentáció IV. fejezete (Műszaki leírás) Pacemaker generátor és elektróda eszközre vonatkozó műszaki leírásából a "Tömeg (elemmel együtt)" technikai paraméter a hozzá tartozó követelménnyel együtt törlésre kerül, tehát nincs a tömegre vonatkozóan maximum előírás.

 

 

VI.5) A HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK IDŐPONTJA: (nap/hónap/év)