Gróf Tisza István Kórház – Berettyóújfalu

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. Törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Gróf Tisza István Kórház
Finanszírozási és Üzemgazdasági Csoport

csoportvezető

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartalma:

Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4100 Berettyóújfalu, Orbán Balázs tér 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Számviteli, pénzügyi feladatok, kötelezettségvállalások nyilvántartása, gazdasági események kontírozása, rögzítése. Főkönyvi könyvelés, egyéb adminisztrációs feladatok elvégzése. Éves beszámoló, negyedéves mérlegjelentés, havi információs jelentés. A pénzügyi és számviteli feladatok koordinálása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései, valamint a(z) Eü. szolgálati jogviszony az irányadók.

Pályázati feltételek:

Felsőfokú képesítés, államháztartási, vagy vállalkozási mérlegképes könyvelői végzettség,
Költségvetési intézménynél szerzett szakmai tapasztalat – 1 év alatti szakmai tapasztalat, Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása, Büntetlen előélet, Erkölcsi bizonyítvány

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

Felsőfokú képesítés, pénzügyi, számviteli, Költségvetési intézménynél szerzett szakmai tapasztalat. – Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat, Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások)

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

Részletes szakmai önéletrajz. Végzettségeket igazoló okmányok másolata. Pályázó hozzájáruló nyilatkozata a pályázatban foglalt személyes adatok pályázati eljárással összefüggő kezeléséről.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. április 22.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Fülöp Tiborné nyújt, a 54/507-533-as telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Gróf Tisza István Kórház – Berettyóújfalu címére történő megküldésével (4100 Berettyóújfalu, Orbán Balázs tér1.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: ALT/1045-1/2022., valamint a munkakör megnevezését: csoportvezető.

Elektronikus úton Perge Zoltán részére a E-mail címen keresztül.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A kinevezési jogkör gyakorlója fenntartja a pályázat eredménytelenné nyilvántartásának jogát. A hiánytalanul beadott pályázati anyag alapján kiválasztott jelöltekkel személyes elbeszélgetést folytatunk. Kérjük az e-mail tárgyában feltüntetni a munkakör megnevezését: „Főkönyvi könyvelő”. Az egészségügyi jogviszony határozatlan időre szól, 3 hónap próbaidő kikötésével.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. április 25.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

  • Gróf Tisza István Kórház honlapján – 2022. április 1.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a berettyokorhaz.hu honlapon szerezhet.