A berettyóújfalui Gróf Tisza István Kórház, mint a Bihar-Sárréti régió lakosságának egészségügyi ellátásában meghatározó szerepet betöltő intézmény, tevékenységeinek középpontjába a betegek gyógyítását, elégedettségének biztosítását, a minőség és a környezetvédelem iránti elkötelezettséget helyezi.

A Gróf Tisza István Kórház felelősséget és elkötelezettséget vállal a környezetvédelmi jogi és egyéb, a környezetvédelemmel kapcsolatos előírások betartására, a környezetszennyezés megelőzésére, és az intézet környezeti teljesítményének folyamatos fejlesztése iránt. Ennek érdekében kiemelt jelentőséget tulajdonít a minőség- és környezettudatos működtetésnek, mely megvalósulását szolgálják a céljaink, előirányzataink és programjaink.

Legfőbb célkitűzésünk a kórház lehetőségeinek figyelembe vételével:

 • a betegellátás minőségének nemzetközi normákhoz való igazítása,
 • a betegség-megelőzési, illetve gyógyítási folyamatok hatékonyságának és eredményességének fokozása,
 • a minőséggel és a környezettel való tudatos gondolkodás fejlesztése,
 • példamutatás a környező és azonos szolgáltatási területen működő intézmények, a betegek és a lakosság számára,
 • a hulladékaink keletkezésének és a velük való gazdálkodásunknak átvizsgálása és optimalizálása, melyen belül különös figyelmet fordítunk a szelektív hulladékgyűjtésre, a hulladékok kezelésére,
 • az egészségesebb, tisztább munkakörnyezet kialakítása és fenntartása,
 • energiafelhasználásunk optimalizálása.

Felnőttképzési tevékenységünkkel kapcsolatban a képzésen résztvevők, a munkáltatók, a munkatársak és oktatók felnőttképzéssel kapcsolatos igényeinek maradéktalan kielégítésére törekszünk.

Céljaink elérésének garanciáit

 • a minőség- és környezetirányítási, szervezeti- és működési rendszerünk folyamatos fejlesztésében,
 • az etikus betegközpontú gyógyítás, ápolás és diagnosztika színvonalának folyamatos javításában,
 • kimagasló szakmai ismeretekkel és tapasztalatokkal rendelkező munkatársak alkalmazásában,
 • a képzés és továbbképzés ösztönzésében,
 • a minőségi munka elismerésében,
 • az erőforrások optimális kihasználásában,
 • a strukturális feltételrendszerünk tervezett, betegeink és a társadalom igényeihez alakuló fejlesztésében,
 • a modern informatika által támogatott információs rendszer működtetésében

látjuk.

Intézményünk legfelső vezetése a minőség- és környezeti politika deklarálásával a kórház missziójának és stratégiai célkitűzéseinek teljesülését követi és gondoskodik annak széleskörű tudatosításáról, hogy intézményünk sikere a munkatársaink személyes boldogulásának záloga.

Politikánkat, a minőséggel és a környezetvédelemmel kapcsolatos elkötelezettségünket ezúton is kinyilvánítjuk, és ismertté tesszük az intézmény valamennyi munkatársa és érdekelt felei számára.

Berettyóújfalu, 2016. január 15.

Dr. Muraközi Zoltán, főigazgató

Dr. Pete László, orvos igazgató                   

Halászné Szilágyi Gyöngyi, ápolási igazgató                         

Perge Zoltán, gazdasági igazgató