A berettyóújfalui Gróf Tisza István Kórház gazdaság-földrajzilag a Bihar-Sárréti régió természetes központjában és két nemzetközi főútvonal metszéspontjában található. Kórházunk jó hírnévre és tradíciókra támaszkodik és egy folyamatosan fejlődő mikro régióban, kellemes természeti környezetbe ágyazva hatékony egészségügyi ellátást biztosít elsősorban a megye határain belül, de azon kívül, az országhatárokon túlterjedően is.

Működésünket az elvárható legkisebb környezetterheléssel igyekszünk megvalósítani. A környezeti erőforrásokat csak a legszükségesebb mértékben vesszük igénybe. Ennek érdekében a kórház lehetőségeinek figyelembe vételével előnyben részesítjük a felhasználások csökkentését, valamint az újrafelhasználást vagy hasznosítást lehetővé tevő megoldásokat.

Az új rendszerek, módszerek és technikák iránt fogékony vezetés stratégiájában az erőforrások optimális kihasználását és a betegellátás minőségi színvonalának növelését célozta meg. Kórházunk jó hírnevét és vonzáskörének növekedését, a korrekt, bizalmi alapokra épülő orvos-beteg kapcsolat és a betegcentrikus kórházpolitika alapozza meg.

Munkatársainktól elvárjuk, hogy betegeinkkel és hozzátartozóikkal személyes, etikus és az emberi méltóság tiszteletben tartására épülő kapcsolatokat alakítsanak ki.

Betegeink igényeinek folyamatos elemzésével és lehetőségeink felmérésével gondoskodunk új profilok kialakításáról, illetve a meglévő szakmai háttér továbbfejlesztéséről. PR tevékenységünket a társadalmi szféra, illetve betegeink irányába, intézményünk szolgáltatásainak egyre szélesedő palettájának és az igénybevétel feltételeinek ismertetésére fókuszáljuk.

A térségben meghatározó egészségügyi intézményként törekszünk az alapellátással, a szakmai szervezetekkel, az egészségügyi szolgáltatókkal, a tulajdonossal, a finanszírozóval való szorosabb együttműködésre, alkalmazkodva a változó szükségletekhez, feltételekhez, valamint a szakma fejlődéséhez. Az érdekelt felekkel aktív kapcsolatot tartunk fenn. A progresszív betegellátás elvének érvényesítése mellett hatékony kapcsolatrendszert tartunk fenn társintézményekkel és más egészségügyi szervekkel.

Szolgáltatásaink során garantáljuk az ellátási igényeknek megfelelő szakmai háttér, az orvos-technológiai színvonal és a betegeinknek nyújtott komfort folyamatos fejlesztését, megalapozva a gyógyulási folyamatok eredményességét.

Anyagi erőforrásaink felhasználásánál törekszünk megteremteni az egészségügyi ellátás modern strukturális feltételeit és a korszerű diagnosztikán, illetve a magas szintű felkészültségen alapuló eljárások alkalmazását. A diagnosztikai, terápiás és ápolási folyamatok elakadásmentességét saját közmű, energiaellátó rendszer és modern kiszolgáló egységek biztosítják. Az információáramlást, akárcsak az adatgyűjtést, feldolgozást és archiválást a teljes intézményt átfogó informatikai háttér támogatja.

Feladatainkat a minőség, a környezetvédelem és intézményünk iránt elkötelezett, tapasztalt, szakképzett, orvos- és szakdolgozói gárda látja el, amely aktív részt vállal a tudományos életben is.

Munkatársaink minőség- és környezettudatos szemléletét és magatartását rendszeres képzésekkel fejlesztjük. Folyamatos képzéssel és továbbképzéssel gondoskodunk arról, hogy munkatársaink megfelelő felkészültséggel rendelkezzenek és megfeleljenek a modern kor szakmai, informatikai és egyéb tudományos kihívásainak.

Szolgáltatásaink minőségének és intézményünk sikerességének hosszú távú garanciája a hatékony minőség- és környezetirányítási rendszer működtetése, munkatársaink megbecsülése, a szakmai továbbfejlődés és az utánpótlás biztosítása. Kórházunk szakorvos, illetve szakember megtartó erejét az érdekeltségi rendszerünk és a munkakörülmények folyamatos fejlesztésével érjük el. Lehetőségeink keretein belül segítjük munkatársaink szociális és lakásproblémáinak megoldását. 

Intézményünk megbízható üzleti partnerként a fizetőképességének folyamatos fenntartására, a kórházi gazdálkodás tervezettségére, piaci szemléletű átalakítására, a költségek folyamatos optimalizálására és a rendelkezésre álló gyógyvíz terápiás célú hasznosítására törekszik.

Meggyőződésünk, hogy a nyújtott szolgáltatások minősége, a magas színvonalú környezetvédelmi teljesítményük, illetve a szakmai tevékenységeink folyamatos bővítése intézményünk és egyben munkatársaink boldogulásának, illetve betegeink elégedettségének záloga.

Az előbbieknek megfelelően a Kórház vezetősége kiemelt jelentőséget tulajdonít a minőség- és környezettudatos működésnek és azok szempontjait valamennyi tevékenysége kapcsán törekszik érvényre juttatni. A Kórház vezetősége vállalja, hogy tevékenységét a minőség- és környezeti politika irányelvei szerint végzi és ezt minden munkatársától elvárja.

Berettyóújfalu, 2016. január 15.

Dr. Muraközi Zoltán, főigazgató

Dr. Pete László, orvos igazgató                   

Halászné Szilágyi Gyöngyi, ápolási igazgató                         

Perge Zoltán, gazdasági igazgató