Projekt megnevezése (címe): “Önkéntes program a Gróf Tisza István Kórházban”

Projekt azonosító száma: EFOP-1.3.8.-17.-2017-00010

Pályázat benyújtása: 2017.06.01.

Döntés: 2017.08.24.

Támogatási Szerződés megkötésének dátuma: 2017.11.08.

A fizikai kezdés dátuma: 2017.10.01.

A projekt tényleges várható fizikai zárása (dátum): 2019.09.30.

A projekt tényleges várható pénzügyi zárása (dátum): 2019.10.30.

Projekt támogatási összege, bruttó: 74.979.230 Ft

Támogatási intenzitás 100 %

Szakmai tartalom: A projekt keretében a Berettyóújfalui Gróf Tisza István Kórház valósít meg önkéntes programot 50 fő 1 8-22 év közötti, középfokú tanulmányait befejezett, nem foglalkoztatott fiatal bevonásával. A különböző adatforrásokat figyelembe véve több száz olyan fiatal él Berettyóújfaluban és vonzáskörzetében, akik középfokú tanulmányaikat már sikeresen befejezték (vagy a közeljövőben be fogják fejezni), de aktív hallgatói, tanulói jogviszonnyal, valamint foglalkoztatási jogviszonnyal még nem rendelkeznek. Ezek között a fiatalok között sokan vannak olyanok, akik élethelyzeti krízisben vannak, ebből fakadóan pedig pályaorientációs nehézséggel küzdenek. A Gróf Tisza István Kórház, hasonlóan a többi, magyar egészségügyi intézményhez, állandó humánerőforrás-kapacitáshiánnyal küzd, amelynek következménye lehet a dolgozók túlterheltsége mellett az egészségügyi szolgáltatások színvonalának csökkenése is. A kórházban végzett önkéntes munka egyfelől hozzájárulhat ezen fiatalok pályaorientációjához, munkaszocializációjának kialakulásához, másfelől kiegészíti humánerőforrás-kapacitást, hozzájárulva a minőségi szolgáltatásnyújtáshoz A projekt keretében bevonható célcsoportról több forrásból is igyekeztünk információt nyerni megvalósítandó önkéntes programunk szükségességének és megvalósíthatóságának alátámasztására. A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Berettyóújfalui Járási Hivatalának adatszolgáltatása alapján a 1 8-22 éves korosztályba tartozó fiatalok között 348 fő regisztrált álláskereső van. Közülük 1 68 fő nő és 1 80 fő férfi, a Berettyóújfalui lakosok száma pedig 23 fő, a többi fiatal a Berettyóújfalui járás egyéb településein él. A fenti korcsoportba tartozó regisztrált álláskeresők közül, a rendelkezésre álló információk alapján biztosan tudjuk, hogy 1 77 fő befejezte középfokú tanulmányait (31 fő érettségivel, 1 1 fő érettségivel és szakmával, 1 36 fő csak szakképzettséggel rendelkezik). A regisztrált munkanélküliek és a most érettségiző, 1 8-22 éves korosztályba tartozó fiatalok helyzetét felmérendő egy kérdőíves kutatás keretében 1 22 főt kérdeztünk meg, akiknek a többsége (66,4%) 1 8-21 év közötti fiatal, míg egyharmaduk (33,6%) jelenleg még nem töltötte be a 1 8. életévét. A megkérdezettek 88,5%-a még nem fejezte be középfokú tanulmányait, de sokan közülük 201 7., illetve 201 8. nyarán érettségivel fog rendelkezni, tehát potenciális résztvevője lehet a 2 évre tervezett önkéntes programnak. A válaszadók több mint 40%-ra jellemző, hogy ugyan vannak elképzelései arról, hogy mivel foglalkozzanak tanulmányaikat követően, de még nem döntöttek. A fiatalok 82,1 %-a szívesen részt venne nyelvi képzésen, 81 %-a pedig jogosítványt is szerezne az önkéntes program keretében. A programban való részvételre nyitott válaszadók több mint fele pályaválasztási és karrier tanácsadáson is részt venne. (A felmérés eredményeit részletesen ld. a Szakmai tervben.) A fentiek alapján a projekt keretében a Kórház 50 fő, a Felhívás követelményeinek megfelelő helyzetű fiatalt kíván bevonni tervezett önkéntes programjába. A Felhívásban szereplő kötelező tevékenységek megvalósításra kerülnek (részletesen ld. Szakmai Tervben). Az 50 fő önkéntes folyamatosan kerül bevonásra a 2 éves időtartamú projektbe, átlagosan 9 hónapig vesznek részt a programban, havi min. 80 órában. A bevont fiatalok legalább 80%-a nyelvi képzésen vesz részt és sikeres modulzáró vizsgát tesz, valamint B kategóriás jogosítványt szerez. A Kórház a projekt keretében együttműködik az Új Nemzedék Központ Nonprofit Közhasznú Kft-vel (tanácsadók, szakmai vezető felkészítése). A Kórház 4 fő területen biztosít önkéntes munkalehetőséget a fiataloknak: betegápolás, betegirányítás, konyha/ mosoda, adminisztráció. Az önkéntesek számára a napi étkezés biztosítva lesz. Tartalmi értékelési szempontoknak való megfelelés (részletezve a Szakmai tervben): A Kórház, mint központi költségvetési szerv, alkalmas és felhatalmazott, valamint kellő szakmai tapasztalattal is rendelkezik a projekt céljait szolgáló tevékenységek megvalósításához, a szervezeti feltételek rendelkezésre állnak. A kérelem mellékleteként csatolt önéletrajzok alapján, a Kórház rendelkezik a célok eléréséhez szükséges humán erőforrásokkal is, a kiválasztott szakemberek kellő tapasztalattal rendelkeznek és alkalmasak a tevékenységek megvalósítására. A költségvetési tételek indokoltak, alátámasztottak a költségvetés alapján, valamint pénzügyileg megalapozottak: ár-érték arány figyelembe vételre került, a piaci áraknak megfelelnek. A projekt szakmai tartalmának kidolgozása az esélyegyenlőségi és környezeti fenntarthatósági szempontoknak megfelelően történt. A fejlesztés helyszíne a Berettyóújfalui járás, amely a 290/201 4. (XI. 26.) Korm. rendelet alapján Komplex programmal fejlesztendő járásnak minősül. A Kórház vállalja, hogy amennyiben alkalmas jelöltet talál, 1 főt legalább 1 évig továbbfoglalkoztat a projekt megvalósítását követően. A projekt hozzájárul a társadalmi és közösségi szerepvállalás (önkéntes munka) ösztönzéséhez.