Pályázat azonosító száma: EFOP-2.2.19-17-2017-00098

A projekt címe: A Gróf Tisza István Kórház járóbeteg szakellátó szolgáltatásainak fejlesztése

Elnyert támogatási összeg: 285 447 236 Ft

Támogatási intenzitás: 100%

Projekt megvalósítási idő: 2018.01.01. – 2019.02.28.

A projektben a Gróf Tisza István Kórház székhelyén található járóbeteg szakellátó fejlesztése valósulna meg, a meglévő 15-30 éves elavult, korszerűtlen eszközök cseréjével, ill. több járóbeteg szakrendelés esetén új orvostechnikai eszközök beszerzésével. A projektben 21 járóbeteg szakrendelés eszközparkja (összesen 86 db eszköz beszerzése) újulna meg. A kórház rendelkezésére álló eszközök amortizációja, technológiai korszerűtlensége miatt a törvényben meghatározott kötelességeinek az egészségügyi szakellátás terén csökkenő ellátást eredményez a jelen project megvalósulása nélkül. Az új eszközök segítségével a gazdasági működés is hatékonyabbá tehető, hiszen a fekvőbeteg ellátás bizonyos területeken kiváltható megfelelő járóbeteg ellátási szolgáltatással, mely intézkedések rendkívüli mértékben csökkentik a gazdasági terhet, és az egészségügyi szolgáltatást így magasabb színvonalon tudja biztosítani.    

A szakrendelő hőtechnikai adottságai az épület energetikai tanúsítványa alapján nem megfelelő, annak javítása szükséges (tetőszigetelés, homlokzati hőszigetelés, nyílászárók cseréje, hőlégbefúvó felszerelése) minimum a 7/2006. (V. 24.) TNM rendeletnek megfelelően, így 50%-os energia megtakarítás érhető el. A projekt keretében korszerűsített, átalakított, felújított infrastruktúra mérete: beépített alapterület: 635,29 m2 (nettó alapterület:1738,04 m2). Az energetikai korszerűsítés mellett infokommunikációs akadálymentesítés fog történni rehabilitációs szakmérnök bevonásával a pályázati felhívás esélyegyenlőségi előírásainak megfelelően, így az egyenlő esélyű hozzáférés minden ember számára biztosítva lesz (a fejlesztéssel érintett épületrész fizikailag már akadálymentesített). A tervezett fejlesztés hozzájárul az egészségügyi ellátások területi különbségeinek mérsékléséhez, azáltal, hogy az új és korszerű orvostechnikai eszközökkel, olyan magas színvonalú járóbeteg ellátást tud biztosítani majd a megye vidéki és elmaradott részein (a fejlesztéssel érintett 2 járás lakosainak (77.034 fő)), mint Hajdú-Bihar megye székhelye Debrecen a környék lakosai számára. A fejlesztés által elért célok jövőbeni működtetése pénzügyi és funkcionális tekintetben fenntartható válik, hiszen a projektmegvalósítást követő évre legalább 10%-kal csökken a fekvőbeteg ellátásba küldött betegek száma a definitive ellátás következtében, valamint a beszerzett új, korszerű orvostechnikai eszközök és a járóbeteg szakellátó épületrész épület energiahatékonysági beruházásával, költséghatékonyabbá teszi a járóbeteg szakellátást a működtetési költségek csökkenésével. Ezáltal a fejlesztés illeszkedik mind az Egészségügy, mind a Gróf Tisza István Kórház járóbeteg szolgáltatásnyújtásának komplex rendszerébe, melyek a következők:

– A megfizethető, fenntartható és minőségi szolgáltatásokhoz való jobb hozzáférés (intézkedés specifikus kritériumok (népegészségügyi program, egészségtudatosság) biztosítása), beleértve az egészségügyi szolgáltatásokat: a beavatkozások hozzájárulnak a krónikus betegségek megelőzéséhez szemléletformálással, a szűrések elterjesztésével (pl. diabétesz, vérnyomás), illetve az egészségügyi ellátórendszer prevenciós felkészítésén és kapacitásainak fejlesztésén keresztül.

– A beavatkozások hozzájárulnak a szolgáltatások területi elérhetőségében tapasztalható különbségek mérsékléséhez.

– A beavatkozás célja a szolgáltatásokhoz való hozzáférés és a szolgáltatás minőségének javítása.

– Mivel a fejlesztés 21 járóbeteg szakrendelést érint ezáltal is komplex szolgáltatásnyújtás valósulna meg intézményi szinten.

A Gróf Tisza István Kórházat ezen céljában a jelen pályázattal párhuzamosan, az EFOP-1.8.19-17 kódszámú Pályázati felhívásra benyújtásra került Egészségfejlesztési Iroda létrehozása is segíti, a prevenciós vizsgálatokkal és kezelésekkel, melyek a fekvőbeteg ellátás helyett a járóbeteg ellátásban való maradást segítenék elő. A szolgáltatás minőségének javulása várható a régi, elavult, energiapazarló és korszerűtlen eszközök cseréjével és új, korszerű, energia- és költséghatékony eszközök vásárlásával. Továbbá az épület energetikai fejlesztés által, mivel mind a téli, mind a nyári időszakban az épületrész hőleválasztásával, a betegek komfortérzéke is javul. A megvalósuló infokommunikációs akadálymentesítés elősegíti a szolgáltatások minőségének javulását, mivel egyenlő esélyű hozzáférést biztosít a szolgáltatásokhoz a projekt által érintett járóbeteg ellátást igénybe vevő lakosságnak, valamint minden esélyegyenlőségi csoport számára. A fentiek alapján a projekt céljai illeszkednek a szakmapolitikai környezethez és a Pályázati felhívásban meghatározott konkrét célokhoz.

A projekt megvalósítása során, a fejlesztések támaszkodnak a Gróf Tisza István Kórház jelenlegi szakmai- és tudásbázisára, szakember állományára, valamint illeszkedik a meglévő orvostechnikai és orvos-technológiai infrastrukturális hátterére. A projekt keretében beszerzett eszközök kizárólag közfinanszírozott egészségügyi ellátás nyújtásához kapcsolódóan lesznek használva.