2012. március 28.-án az Országos Tisztifőorvosi Hivatalban került sor a területi ellátási kötelezettséggel kapcsolatos tárgyalásokra. Ez a lépés mintegy lezárta a fekvőbeteg-struktúra átalakítását.

Kormánydöntés született többek között az egészségügyi intézmények állami kézbe történő vételéről.

A folyamat levezénylését, és a későbbi fenntartó szerepét a GYEMSZI kapta.

Adatgyűjtés, és szigorúan szakmai elemzést követően a szakmai kollégiumok döntöttek az egyes szakmák szükségleteinek meghatározásáról, valamint minden intézmény minden osztályát besorolták valamely progresszivitási szintre.

Ezt az eredményt a GYEMSZI-nek visszaküldték, és a fenti szervezet ezt automatikusan átvezette az új struktúrába. Erről az intézményekkel egyenként tárgyaltak, majd a kifogásokat ismét a szakmai kollégiumok elé terjesztették. Az eredményt kiközölték az intézetekkel, valamint az OTH-van, mely szervezetnek a területi ellátási kötelezettséget (TEK) kellett kialakítania a szakmai kollégiumok döntése alapján.

Mivel a szakmai kollégiumok döntése alapján egyes szakmákban az 1-es progresszivitási szintbe sorolt ellátóknál (ez megfelel a korábbi „városi, ill. területi kórház” besorolásnak!) nem indokolt a fekvő háttér, mivel az itt engedélyezett beavatkozásokat ambuláns (járó), illetve egy-napos-ellátás formában el lehet látni – ilyen pl. az urológia és a szemészet szakma -, vagy azért, mert a szinthez tartozó betegségcsoportokat más osztály keretében lehet kezelni – ilyen jelen esetben a tüdőgyógyászat, mely betegeinek 90%-át általános belgyógyászaton kezelhetőnek ítélt a szakmai kollégium -.

A fentiek alapján a Gróf Tisza István Kórház új ágystruktúrája a következőképpen alakul, a jelen tervek szerint 2012. június 1-től:

Új szakmanévÁgyszám 2012
Belgyógyászat55
Gasztroenterológia20
Sebészet30
Szülészet15
Nőgyógyászat10
Csecsemő- és gyermekgyógyászat34
Fül-orr-gégegyógyászat10
Neurológia32
Traumatológia32
Intenzív ellátás8
Pszichiátria58
Sürgősségi betegellátó egységben szervezett szakellátás4

Mint látható, jelen táblázatban nem szerepel osztályként az urológia és szemészet, valamint a tüdőgyógyászat. Az első kettő járó szakambulancia és egy-napos-ellátás formájában, illetve a fekvő igénye a sebészeti osztályhoz integrált mátrix-jellegű rendszerben fog működni. Ezt a 2×16 aktív ágyat az intézettől elvonták. A tüdőosztály 20 ágyát nem vette el a döntéshozó, hanem a belgyógyászathoz sorolta, a fentebb említett szakmai szempontok alapján. Ezzel ugyan lényegében megszűnt a „tüdőgyógyászat osztály”, azonban a belgyógyászat részlegeként, változatlan személyzettel és helyen tovább funkcionál, minimális szakmai változás mellett. Ugyancsak látható, hogy a fül-orr-gégészet is csökkent 6 ággyal. Ennek az indoka, hogy a jelentett esetek egy jelentősnek mondható részét ebben az esetben is egy-napos-ellátás formájában lehet (és kell a továbbiakban) végezni, és az ágyszám-elvonás ennek az arányában történt. Így összességében Intézetünktől 38 aktív ágyat vontak el. A szakmai kollégium támogatása mellett viszont kialakításra került egy 20 ágyas gasztroenterológiai részleg, szintén a belgyógyászat keretein belül.

A tárgyalások során kértük, és természetesen a későbbiekben is kérjük, hogy az Intézeti TVK ne csökkenjen, hiszen a feladat mennyisége lényegében változatlan marad. Szintén kértük, illetve kérjük, hogy az elvont aktív ágyak helyett krónikus ágyakat kapjunk, hiszen azokat jelenleg is 99%-os kihasználtsággal működtetjük. Ebben az esetben örvendetes lépést sikerült már tennünk: a Kenézy Kórházzal kötött megállapodás alapján a volt megyei Kórház részünkre minden ellenszolgáltatás nélkül felajánlotta 25 krónikus ágyát működtetésre. Ez a megállapodás tegnap az OTH Főigazgatójához is el lett juttatva, így reményeink szerint ennek az átcsoportosításnak akadálya nem lesz! Így viszont Kórházunk ágyszáma jelen állás szerint „csupán” 13 ággyal csökken, mely szerintünk kezelhető és elfogadható!

Területi ellátási kötelezettség. A jövőben a püspökladányi kistérség pár települése (P.ladány, és Szerep, valamint néhány szakma vonatkozásában Sárrétudvari) a karcagi kórházhoz tartozik majd. Ide került viszont a derecskei kistérség teljes egészében, így az elvesztett lakosságszámot bővebben pótolta a döntéshozó.

A krónikus és járó ellátásról az ősz folyamán fog döntés születni, ezt még nem érintették a tárgyalások.

Összességében elmondható, hogy a területünkhöz tartozó lakosok az átalakításból csupán annyit fognak érezni, hogy a szemészet és urológia szakmáknak nincs önálló osztályuk, hanem szükség esetén a sebészet osztályon kerülnek elhelyezésre. Ezt a minimális kényelmetlenséget azonban reményeink szerint feledteti az a tény, hogy Kórházunk továbbra is működhet, lényegében változatlan formában!

Berettyóújfalu, 2012. március 29.

Dr. Muraközi Zoltán, főigazgató