A berettyóújfalui Gróf Tisza István Kórház, az INTERREG V-A Románia-Magyarország Program ROHU357 kódszámú „Együttműködés a magas szintű egészségügyi ellátás érdekében a betegségek megelőzésében, korai felismerésében és hatékony kezelésében a Bihor-Hajdú Bihar Eurorégióban” elnevezésű pályázata támogatást nyert és sikeresen megvalósult.

A projekt célja a Gróf Tisza István Kórház esetében, hogy az elnyert támogatásból a Központi Labor, a Központi Gyógyszertár, a Szülészet- Nőgyógyászati Osztály és a Sürgősségi Osztály tekintetében a szükséges modern orvosi eszközök beszerzésre kerüljenek, illetve a magas gyakoriságú betegségek megelőzésének, korai azonosításának fontosságára való figyelemfelkeltés és tájékozatás.

Vezető partner: megyei Sürgyősségi Klinikai Kórzáz Nagyvárad (Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Oradea).

Projekt partnerek:

  • Gróf Tisza István Kórház Berettyóújfajlu
  • Hajdúböszörmény Város Önkormányzata

A berettyóújfalui Gróf Tisza István Kórháznak a projekt költségvetése: 700.830,00 euro

ERVA összege (85%): 595.705,50 EUR

Hazai társfinanszírozás összege (15%): 105.124,50 EUR

A projekt teljes költségvetése: 3.000.000,00 EUR

A projekt időtartama: 2019. november 1. – 2022. december 31.

Az eszközök beszerzésre kerültek és a magas gyakoriságú betegségek megelőzéséne, korai azonosításának fontosságára való figyelemfelkeltőés tájékoztató anyagok elkészültek.
A projekt megvalósítása azért is nagy jelentőségű, mert ezáltal a berettyóújfalui Gróf Tisza István Kórház által nyújtott egészségügyi szolgáltatás színvonala javul, sőt a kórházi ellátásokat kiváltó, vagy rövidítő kezelések mindenki számára egyenlő eséllyel hozzáférhetőek.

A projekt részcéljai, melyek megvalósultak, a következőek: Az egészségügyi szolgáltatáshoz való hozzáférés területi kiegyenlítése, a társadalmi esélyegyenlőség növelése. A projektpartnerek intézményi kapacitásának megerősítése, a partnerek közötti know-how cserével az orvosi tevé­kenységek és az orvosi felszerelésekkel kapcsolatos technikai szakértelem tekintetében, valamint az egészségügyi személyzet speciális képességeinek fejlesztése orvosi konferenciákon való részvétellel. Az egészségügyi ellátások fejlesztése a lakosság szükségleteihez alkalmazkodva, a fekvőbeteg szakellátásban új, korszerű eljárások támogatása, a meglévő ellátások szolgáltatási minőségének javítása.

A pályázat segítségével a következő szakterületek fejlesztését valósítottukmeg: a Központi Labor, a Központi Gyógyszertár, a Szülészet- Nőgyógyászati Osztály és a Sürgősségi Osztály. A pályázat keretében beszerzett Labor műszerek a mikrobiológiai diagnosztika javítását, gyorsaságát, pon­ tosságát szolgálják, jelentősen növelve a betegbiztonságot. A pályázat másik fő eleme a betegre szabott gyógyszerelés kialakítása volt a Gróf Tisza István Kórházban, mely kialakításának a célja, hogy elősegítse a gyógyszerek személyre szabott, biztonságos, ellenőrzött felhasználását, hozzá­járulva a betegbzitonság, folyamatosság, minőségbiztosítás és gazdaságosság szempontjaihoz egyaránt (Központi Gyógyszertár). A pályázat során beszerzett eszközök harmadik csoportja az intenzív therápiás osztály és a műtétes osztályok beszerzendő műszereit tartalmazta (Szülészet­ Nőgyógyászati Osztály, Sürgősségi Osztály). Ezek az eszközök szükségesek ahhoz, hogy a kü­lönböző műtétek a kor szakmai színvonalán legyenekelvégezhetőek.

Az INTERREG V-A Románia-Magyarország Program célja közös, román-magyar projektek finanszírozá­ sa, amelyek közös megközelítést, valamint innovatív megoldásokat követelnek, a határ mindkét oldalán felmerülő igények kiszolgálására, hozzájárulva ezáltal a jogosult terület fenntartható fejlődéséhez. A Prog­ram folytalja a régióban megvalósított határmenti együttműködéseket, összköltségvetése hozzávetőleg 232 millió euró, amelyből 189 millió euró az Európai Regionális Fejlesztési Alapból származó vissza nem térítendő támogatás. A támogatható határmenti terület a következő megyéket foglalja magában: Satu-Mare, Bihar, Arad és Timis a román oldalon, illetve Szabolcs-Szatmár-Bereg, Hajdú-Bihar, Békés és Csongrád-Csanád a magyar oldalon.