Pályázat azonosító száma: EFOP-1.8.21-18-2019-00023

A projekt címe: Infekciókontroll tevékenységek gyakorlati megvalósítása a Gróf Tisza István Kórházban

Elnyert támogatási összeg: 59 907 106 Ft

Támogatási intenzitás: 100%

Projekt megvalósítási idő: 2020.03.01-2021.05.29.

A Gróf Tisza István Kórház tervezett fejlesztéseinek átfogó célja, az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések csökkentése, az antibiotikum politika optimalizálása, a dolgozók, betegek, látogatók infekciókontroll tudásának bővítése, a projekt során bevezetendő infekciókontrollhoz kapcsolódó eljárások, a szabályok folyamatos alkalmazása és fejlesztése, oktatása révén, valamint a tervezett higiénés eszközök, gépek beszerzésével.

A berettyóújfalui Gróf Tisza István Kórház, vonzáskörzete túlnyúlik a Bihari térségen, fontos egészségügyi központ. Ellátási területe (Fekvőbeteg ellátás: 37 település – 73.634 fő). A kórház 666 finanszírozott ágyon (308 aktív és 358 krónikus) gyógyít: 14 szakmában nyújt aktív fekvőbeteg ellátást és 3 féle szakmában krónikus szakellátást. A székhelye, mely egyben a telephelye is (Berettyóújfalu, Orbán Balázs tér 1. szám. A Kórház vállalja, hogy a projekt 1. mérföldköves elszámolásáig bevezeti a Kórház összes fekvőbeteg ellátó osztályán az infekciókontrollhoz kapcsolódó és a Pályázati felhívás 3.1.1.1. pontjában felsorolt valamennyi kötelező tevékenységet, melyek még nem kerültek bevezetésre.

Megvalósul továbbá az infekciókontroll megerősítése érdekében ún. „infekciókontroll kapcsolattartó” hálózat kialakítása, valamint a négy leggyakoribb egészségügyi ellátással összefüggő fertőzés (pneumónia, véráramfertőzés, sebfertőzés, húgyúti fertőzés) megelőzésére szolgáló ellátási csomagot magába foglaló eljárásrend kialakítása és bevezetése. A kockázatok csökkentését a projekt megvalósítása a betegellátással érintett helyiségekben használható, a fertőzések megelőzésére, a higiénés kockázatok mérséklésére alkalmas eszközök beszerzése és elhelyezése nagyban segíti.

A cél jelen projekt által, a WHO szerinti maximális 800 pont elérése, mivel a Kórház jelenlegi WHO pontja 752,5. Érintettek a kórház dolgozói: 763 fő, 15.000 fekvőbeteg/év, évi 73.634 fekvőbeteg, 300 tanuló/év, 40.000 látogató/év.

A Kórház vállalja, hogy a projekt által megvalósított tevékenységeket és eredményeket legalább a projekt fenntartási idő végéig biztosítja, fenntartja, valamint a projekt tervezési, megvalósítási, ill. a fenntartási időszakára egyaránt vonatkozóan vállalja, hogy: alkalmazza a létrejött releváns módszertanokat és ajánlásokat, és az ún. „infekciókontroll kapcsolattartó” rendszer kialakításával kapcsolatban a munkatársakat delegálja a releváns képzésekre.

A Kórház a Pályázati felhívás 3.1.4.2. pontjában foglalt esélyegyenlőségi és környezetvédelmi szempontok alapján valósítja meg a beruházást, különös tekintettel az infokommunikációs akadálymentesítésre, melyet önerőből valósít meg, ahol még nem valósult meg korábban az Intézmény fekvőbeteg ellátó osztályain. A tervezett fejlesztések a kórház korábban megvalósított EU-s pályázataihoz illeszkednek, különösen a TIOP-2.2.4 Struktúraváltoztatást támogató infrastruktúrafejlesztés a fekvőbeteg-szakellátásban, az EFOP-2.2.19-17 Járóbeteg szakellátók fejlesztése projekthez, valamint az állami finanszírozásból jelenleg megvalósuló Börtönkórház építéséhez pozitív szinergiával, egymás fejlesztési eredményeit erősítve.

A tervezett projekt emellett illeszkedik a Kormány „Egészséges Magyarország 2014-2020” Egészségügyi Ágazati Stratégiájához, amely célként nevesíti a népegészségügyi szolgáltatások megújítását, az egészség választását előmozdító ismeretek és készségek fejlesztését, a környezet-egészségügyi biztonság fejlesztését, a járványügyi biztonság erősítését.

Illeszkedik továbbá az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések megelőzéséről, e tevékenységek szakmai minimumfeltételeiről és felügyeletéről szóló 20/2009. (VI. 18.) EüM rendelethez, valamint a módszertani levelekben foglalt elvárásokhoz.