Projekt megnevezése: 170 kW névleges teljesítményű naperőmű létesítése a Gróf Tisza István Kórház területén

Projekt azonosító száma: KEHOP-5.2.11-16-2016-00085

Pályázat benyújtása: 2016.10.24.

Döntés: 2016.12.19.

Támogatási Szerződés megkötésének dátuma: 2017.01.31.

A fizikai kezdés dátuma: 2017.03.01.

A projekt tényleges várható fizikai zárása (dátum): 2017.12.22.

A projekt tényleges várható pénzügyi zárása (dátum): 2018.01.21.

Projekt támogatási összege: 101.862.636 Ft

Szakmai tartalom: A projekt során a Gróf Tisza István Kórház területén 170,24 kW névleges teljesítményű naperőmű létesül a már nyertes KEHOP-5.2.10. pályázattól eltérő mérőórával rendelkező csatlakozási pontra. A megvalósítási helyszín fejlesztés előtti állapota: A Gróf Tisza István Kórház villamos energia ellátása a szolgáltatótól kis feszültségen történik egy-egy 1 MW-os transzformátoron keresztül. Az ellátás biztonságossága érdekében kétirányú a betáplálás a központi kapcsoló térbe 2*9 db 4x240mm2-es alumínium földkábelen. Az Intézmény több külön álló betáplálási, mérési pont azonosítóval rendelkezik, amelyet a szolgáltató egyedileg mér, és számláz az Intézet felé. Ezekre a mérési pontokra külön csatlakozási és hálózathasználati szerződések lettek kötve. Az Intézmény éves villamos energia fogyasztása meghaladja a 2,8 MWh-t 590 kW lekötött teljesítménnyel. A folyamatos nyári csúcsok, és a növekedő energia felhasználás csökkentése végett napelem telepítése vált szükségszerűvé, ezért a Gróf Tisza István Kórház napenergiát hasznosító kiserőművet telepített 2012-2015-ös években 206 kW DC/AC össz névleges teljesítménnyel. A KEHOP-5.2.11. keretében tervezett fejlesztés bemutatása: A projekt során 5 db meglévő kórházi épület tetejére kerülnek napelemek: 1. #26 raktárépület: 33,6 kW, 2. Kazánház: 30,24 kW, 3. Krónikus ’A’ osztály épülete: 40,32 kW, 4. #48 raktárépület: 11,2 kW 5. Tüdőgondozó épülete: 54,88 kW névleges DC teljesítmény. Minden egységnél az épület saját főelosztó szekrényében kerül kialakításra a hálózati csatlakozási pont. A tervezett napelemek polikristályos, 280 W egységteljesítményű modulok, összesen min. 608 db. A napelemek rendelkeznek a kiírás szerinti tanúsítványokkal. Az inverterekre internetes adatgyűjtő és monitoring rendszer kerül kiépítésre. A beruházás során a közüzemi hálózatra történő visszatáplálást megakadályozó műszaki megoldás (visz-watt védelem) is kialakításra kerül, így a beruházás a VET 116 par. (3) b. pontja alapján nem építési engedély köteles. A vizsgált negyedórás fogyasztási és teljesítmény adatok alapján az intézmény a termelt energiát minden időpillanatban fel fogja használni. A rendelkezésre álló csatlakozási és lekötött teljesítmény 503 kW, megfelelő: teljesítménybővítésre nincs szükség az erőmű miatt. Az intézmény éves villamos energia fogyasztása igen jelentős, cca. 2 800 000 kWh. Az erőmű várható termelése 182 900 kWh, mely a jelenlegi éves fogyasztás 6,5%-a. A tervezett fejlesztések nem építési engedély köteles tevékenységek, melyről az igazolást az építési hatóságtól és a pályázó hivatalos képviselőjétől mellékeljük a pályázathoz. A pályázat utófinanszírozású lenne, és a 100% támogatási előleget le kívánjuk hívni a támogatási szerződés megkötését követően. A tervezett fejlesztés 10 hónapig fog tartani, 2017. március 1-én kezdődik és 2017. december 22-ig megvalósul 2 mérföldkőben. A projekt megkezdéséig lezajlik a feltételes közbeszerzési eljárás, melyet a projekt előkészítési tevékenységek elvégzését követően indítunk el. Az 1. mérföldkő 2017. július 31., a 2. mérföldkő 2017. december 22.

Nyertes kivitelező cég: Best-Solar Kft.

Letölthető dokumentumok:

Sajtóközlemény

Ajánlati felhívás

Ajánlattételi dokumentáció

Vállalkozási szerződés tervezet

Bontási jegyzőkönyv

Összegezés

Vállalkozási szerződés