A pályázat címe:
KEOP-4.4.0/11 Megújuló energia alapú villamos energia, kapcsolt hő és villamos energia, valamint biometán termelés

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség az Új Széchenyi Terv Környezet és Energia Operatív Program keretén belül KEOP-4.4.0/11 Megújuló energia alapú villamos energia, kapcsolt hő és villamos energia, valamint biometán termelés tárgyú felhívást tett közzé, melyre a Gróf Tisza István Kórház KEOP-4.4.0/11-2011-0002 azonosító számon regisztrált, 2011.03.19. napon befogadott projekt javaslatot/pályázatot nyújtott be, amelyet a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 2011.05.19. kelt támogató levél szerint támogatásban részesített.  A Támogató döntése alapján a Gróf Tisza István Kórház 55.432.856- Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült.

A Támogatási Szerződés 2011. december 27.-én került aláírásra.

A projekt célja Gróf Tisza István Kórház berettyóújfalui épületeiben napenergia alapú – fotovoltaikus – rendszer kiépítése. Jelen projekt keretében az intézmény villamos energia igényének részleges kiváltása a cél, megújuló energiaforrás alkalmazásával.

A projekt környezeti hatásterülete nemcsak a berettyóújfalui kórházra, alkalmazottaira, látogatóira terjed ki, hanem az ország energiaellátásának biztonságát és versenyképességének javítását, környezeti állapot megőrzését szolgálja. A projekt egyszerre valósítja meg az Európai Unió, Magyarország, valamint a pályázó fenntartható fejlődés környezeti- és természetvédelmi céljait összehangolva a helyi gazdasági és társadalmi elvárásokkal.


A Projekt megvalósítási időszakának tervezett kezdő időpontja: 2012.02.01.
A Projekt fizikai megvalósulásának tervezett napja: 2012.08.31.

A kivitelezés 2012. február 01-én kezdődött el. A létesítendő napelem csoportok 1 db épületegyüttesen, a Röntgen és a Labor épületén lettek elhelyezve.

A projekt zárás időpontja 2012. július 20.

Az egyes alrendszerek főbb műszaki paraméterei:

1. Röntgen Labor épület: 222 db modul; 293,04 m2 nettó összfelület, 1470 globális sugárzás, 44,4 kWp teljesítmény, 53 400 kWh kalkulált energiahozam.

A kivitelező 2012. február 1-vel elkezdte a munkálatokat. A kivitelezés 1. ütemében felszerelésre kerültek a tartószerkezetek és a napelemek ezt követően

a 2. ütemnek megfelelően felszerelésre és bekötésre kerültek az inverterek és megtörtént az elektromos összeszerelés.

2012. május 31-én megtörtént a műszaki átadás-átvétel. A napelemes rendszert a vonatkozó előírások, szabványok és a szerződés szerinti műszaki tartalom

szerint elkészült és üzemeltetésre alkalmas állapotban a szükséges dokumentációkkal átvettük.

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség és a Közreműködő szervezet