Együttműködés a magas szintű egészségügyi ellátás érdekében a betegségek megelőzésében, korai felismerésében és hatékony kezelésében a Bihor-Hajdú Bihar Eurorégióban


A PROJEKTRŐL:

A projekt címe:

„Együttműködés a magas szintű egészségügyi ellátás érdekében a betegségek megelőzésében, korai felismerésében és hatékony kezelésében a Bihor-Hajdú Bihar Eurorégióban”

Jelen anyag tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját.

Gróf Tisza István Kórház

2021. február

Angol cím: „Cooperation for high health-care standards in prevention, early identification and effective treatment of diseases in the Bihor-Hajdú Bihar Euroregion”

HEALTH_BHB

A projekt kódszáma: ROHU-357

„Partnerség a szebb jövőért”

www.interreg-rohu.eu

A projekt fő átfogó célja a megelőző, korai diagnosztizáló és gyógyító egészségügyi szolgáltatások javítása Bihor – Hajdu-Bihar Euro régió (Bihor és Hajdu-Bihar megye) népessége számára.

A projekt időtartama: 2019. november 1. – 2022. szeptember 30.

A projekt összköltsége: 3.000.000 euró összesen, ebből a 85% ERFA támogatás 2.550.000 euró (A 3 projekt partner támogatása összesen).

A ROHU357 projektben a Gróf Tisza István Kórház projektrésze összesen bruttó 700.830 euró, ebből 85% az ERFA EU-s támogatás, 595.705,50 euró, és 15% a hazai támogatás 105.124,50 euró.

A projekt kedvezményezettjei:

A projekt kedvezményezettjei a Bihor – Hajdu-Bihar Eurorégió állampolgárai, a társadalom minden tagjára kiterjedően, függetlenül attól, hogy milyen csoportba tartoznak (nem, korosztály, faj, etnikai- és vallási csoportok, valamint fogyatékkal élők, mélyszegénységben élő emberek és más kiszolgáltatott csoportok).

A projekt kedvezményezettjei:

A projekt közvetlen haszonélvezői azok a betegek, akik a projekt partnereként működő három egészségügyi intézményben részesülnek a jobb egészségügyi szolgáltatásokból, olyan emberek, akik jobban tájékozottak lesznek a magas frekvenciájú betegségek megelőzéséről és diagnosztizálásáról, valamint az orvosi személyzet. A közvetett kedvezményezettek a betegek családjai és munkáltatóik.

Az „Együttműködés a magas szintű egészségügyi ellátás érdekében a betegségek megelőzésében, korai felismerésében és hatékony kezelésében a Bihor-Hajdú Bihar Eurorégióban” című pályázat a Megyei Sürgősségi Klinikai Kórház Nagyvárad (Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Oradea), mint vezető projekt partner által került elkészítésre és benyújtásra és a berettyóújfalui Gróf Tisza István Kórház (Projekt partner 2), valamint Hajdúböszörmény Város Önkormányzata (Projekt partner 3) együttműködésével kerül megvalósításra, mely projektet az  Interreg V-A program finanszírozza.

Várható fő eredmények a projekt által érintett 3 intézmény vonatkozásában:

664.898 fő fog jobb egészségügyi szolgáltatásokhoz hozzáférni

38 egészségügyi osztály fog a modern orvosi eszközfejlesztésben összesen részt venni, melyek:

– 31 egészségügyi osztályt érint a modern orvosi eszközfejlesztés a Megyei Sürgősségi Klinikai Kórház Nagyvárad esetén (Intenzív osztály, Endokrinológia, Kardiológia, BMF sebészet, Általános sebészet, Plasztikai sebészet, Mellkassebészet, Szemészet, ENT, Égési sérülések, Intervenciós kardiológia, Kardiovaszkuláris sebészet, Érsebészet, Diabetológia, Nefrológia, korai – Neonatológia, TINN, Bőrgyógyászat, Gasztroenterológia, Hemodialízis, Belgyógyászat, Neonatológia, Idegsebészet, Neurológia, Szülészet, Ortopédia, Járóbeteg, Sürgősségi ellátási osztály, UAVCA, Urológia, USTACC)

– 4 egészségügyi osztályt érint a modern orvosi eszközfejlesztés a berettyóújfalui Gróf Tisza István Kórház esetében, melyek: a Szülészet- Nőgyógyászati Osztály, Sürgősségi Osztály, Központi Labor, Központi Gyógyszertár.

– 3 egészségügyi osztályt érint a modern orvosi eszközfejlesztés a Hajdúböszörmény Város Önkormányzatának fenntartásában lévő Hajdúböszörmény ESZ-V esetében (Rehabilitációs kezelések – kardiológia és mozgásszervi, Pulmonológiai és Elsődleges fogászati ​​ellátás)

A projekt fő eredményei növelni fogják az átlagos szolgáltatási szintet a projekt által érintett három egészségügyi intézményben, ami közvetlenül járul hozzá a program eredménymutatójához.

Várható fő eredmények a projekt által érintett Gróf Tisza István Kórház vonatkozásában:

– 15.221 fő fog jobb egészségügyi szolgáltatásokhoz hozzáférni

– 4 egészségügyi osztályt érint a modern orvosi eszközfejlesztés a berettyóújfalui Gróf Tisza István Kórház esetében, melyek: a Szülészet- Nőgyógyászati Osztály, Sürgősségi Osztály, Központi Labor, Központi Gyógyszertár.

A projekt Főkedvezményezettje a Megyei Sürgősségi Klinikai Kórház Nagyvárad (Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Oradea), további partner Hajdúböszörmény Város Önkormányzata.

A projekt által megoldandó közös területi kihívások a következők:

– A régi és nem hatékony orvosi berendezések, amelyek szűk keresztmetszetet jelentenek a fontos tevékenységekben (pl. sürgősségi esetek, járóbeteg-ellátás), küszöbön álló hatékony alapvető egészségügyi szolgáltatások;

– A Bihor – Hajdú-Bihar megyék lakossága tudatosságának a hiánya a megelőzésről, a betegségek korai felismeréséről, a megfelelő információs csatornák hiánya a lakosok tájékoztatására az egészségi állapot szűrésének és megelőzésének fontosságáról (orvosi elemzés nagyon fontos ebben a folyamatban);

– Az orvosi személyzet folyamatos szakmai továbbképzésének szükségessége gyakorlati képzés, know-how és információ csere révén;

– Az egészségügyi személyzet elhagyja az állami egészségügyi rendszert a jobban fizetett munkákért;

– Az egészségügyi szolgáltatások szintjének egyensúlyhiánya és a hátrányos helyzetű népességcsoportok rossz hozzáférése a minőségi szolgáltatásokhoz.

1. Promóciós egészségügyi szűrővizsgálatok és információ nyújtása a magas gyakoriságú betegségek megelőzéséhez és diagnosztizálásához a támogatható területen

A. A megelőzés és a korai diagnózis felismerésének megkönnyítése érdekében interaktív felület lesz elérhető a Gróf Tisza István Kórház honlapján, amely a beteg szervek leírásából kiindulva, általános beteg tájékoztató útmutatót fog tartalmazni a további orvosi vizsgálatokhoz, valamint a projektben részt vevő orvosi személyzet válaszol a feltett kérdésekre.

B. A betegek egészségének felmérése érdekében interaktív rész kerül bevezetésre az intézmény honlapján, majd ajánlások megfogalmazása a betegségmegelőzési intézkedésekről és egyedi, személyre szabott elemző csomagok összeállítása a betegek részére.

C. Egy magyarázó szakasz bevezetése az orvosi vizsgálatokról az Intézmény honlapján, a betegek jobb tájékoztatása érdekében.

D. Protokoll bevezetése az orvosi elemzés eredményeinek elküldéséhez a betegek és / vagy a háziorvosok számára email-en keresztül.

2. A hátrányos helyzetű csoportok egészségügyi infrastruktúrához való hozzáférésének javítását célzó intézkedések:

A. Információs célú média kampány lebonyolítása a hátrányos helyzetű csoportok számára az egészségügyi szolgáltatásokkal kapcsolatban, aminek haszna lehet;

3. Know-how cseréje és kapacitásépítési tevékenységek

A. 30 orvos és nővér fog Berettyóújfaluból (20 fő) és Hajdúböszörményből (10 fő) részt venni tanulmányi úton a Megyei Sürgősségi Klinikai Kórház Nagyvárad címén.

B. A berettyóújfalui Gróf Tisza István Kórház 2 fő orvosi személyzetet küld nemzetközi orvosi konferenciákon való részvételre, hogy javítsák szakmai ismereteiket és szakmai készségeiket.

A partnerség célja, hogy megoldja a Bihar-Hajdú-Bihar megyékben kiemelt fontosságú közegészségügyi kérdéseket, így partnerek kerültek kiválasztásra a szakterület szakmai kompetenciáinak lefedése érdekében. A legtöbb és legtapasztaltabb orvosi személyzettel Bihar megyében a Megyei Sürgősségi Klinikai Kórház Nagyvárad a legtapasztaltabb egészségügyi szolgáltató a környéken.

A két magyar partner a megye legtapasztaltabb, Debrecenen kívüli egészségügyi személyzetére számít, akik 46 445 lakos számára nyújtanak egészségügyi ellátást Hajdú-Biharban.

Javuló egészségügyi szolgáltatások Berettyóújfalu városában

Berettyóújfalu város lakossága jobb egészségügyi szolgáltatásokban fog részesülni az új üzembe helyezett orvosi berendezések, az egészségügyi szűrés, a megelőző tevékenységek, akciók promóciós tevékenységeinek köszönhetően, a hátrányos helyzetű csoportok hozzáférésének javítását célzó intézkedések és a know-how cserével, továbbá a kapacitás építéssel járó, jobban képzett egészségügyi személyzet miatt.

Lakosságszám: 15.221 fő, akik a projekt eredményeképpen jobb egészségügyi szolgáltatásokban fognak részesülni. Az eszköz modernizációval, fejlesztéssel érintett egészségügyi osztályok száma: 4 db.

Tájékoztató a ROHU-357 projekt során beszerzésre került eszközökről

A Gróf Tisza István Kórház két másik partnerével, a nagyváradi Megyei Sürgősségi Klinikai Kórház, ill. a hajdúböszörményi ESZ-V, sikeresen pályázott a ROHU-357 projekt keretében. Az együttműködés célja a magas szintű egészségügyi ellátás kialakítása, a betegségek megelőzése, korai felismerése és hatékony kezelése a Bihar-Hajdú-Bihar Eurórégióban. Kórházunk 1928. október 28. óta folyamatosan biztosítja Debrecenen kívül a környék legnagyobb egészségügyi szolgáltatójaként 37 település, közel 74 000 ember sürgősségi, ambuláns, ill. fekvőbeteg ellátását. A magas színvonalú gyógyító-megelőző tevékenység egyik alapvető feltétele a kor szakmai színvonalának megfelelő új diagnosztikai, szűrési és gyógyító berendezések beszerzése.

A projekt keretében 4 osztályunkat érint a modern eszközfejlesztés:

– Szülészet-Nőgyógyászat osztály

– Sürgősségi osztály

– Központi labor

– Központi gyógyszertár

Laboratóriumi és gyógyszertári fejlesztések

– hemokultúra automata

– identifikáló automata

– táptalaj öntő automata

– Co2 termosztát

– Co2 inkubátor

– kenetfestő automata

– immunkémiai automata

– etikett nyomtató

– bárkód olvasó

– kisüzemi és receptúrai kenőcskeverő

– mérlegek, hűtőszekrények, gyógyszeradagoló dobozok

A modern orvoslás döntéshozatalában alapvető jelentőségű a megbízható, jól dokumentált laboratóriumi adat, mely a bizonyítékokon alapuló orvoslást támogatják.

Egyértelmű trend, hogy a laboratóriumi kérések száma egyre növekszik. Fejlődik a mérések módszertana, érzéke­nyebbé válnak a technikák, jobbak az informatikai rendszerek, szerve­zettebbek a laboratóriumi munkafolyamatok, melyeknek alapvető hátterét az automatizáció adja.

A preanalitkai folyamatok segítését, gyorsítását jelenti a megfelelő bárkódrendszer alkalmazása. A megfelelő minta azonosítás elengedhetetlen a betegbiztonság szempontjából. Az etikett nyomató és bárkód olvasó a minta azonosítását, a kért vizsgálatok elindítását támogatják. A hematológia és mikrobiológiai diagnosztikában egyaránt alapvető fontosságú a kenetfestő automata, mely egyszerre több kenet, standardizált módon történő festését, kezelését teszi lehetővé. Ezzel mind a preanalitikai hibák csökkentést, mind a diagnosztikai munkát javítja.

A mikrobiológiai diagnosztikai automatizálását segítő eszközök (hemokultúra automata, identifikáló automata, táptalaj öntő automata, CO2 termosztát, Co2 inkubátor, antibiotikum diszpenzer) alkalmazásával a kórokozók pontosabb, esetenként gyorsabb azonosítása valósulhat meg, melynek különösen nagy jelentősége van a mindennapi munka során is, de kiemelt jelntőséggel bír az inteznív osztályos betegek ellátása,  a kórházi, nosocomiális fertőzések illetve multirezisztens kórokozók esetén.

Az immunkémiai automaták alkalmazása igen széles spektrumú. A gyulladásos paraméterek, cardiális (szív) markerek gyors és precíz mérése mellett elterjedten használtak az immunkémiai automaták a gyógyszerszint meghatározásoknál, az ellenagyag kimutásban, az endokrin paraméterek mérésében illetve a tumormarker területén is.

Sürgősségi osztályos fejlesztések

– defibrillátorok

– EKG készülékek

– perfúzorok, infúziós pumpák

– lélegeztetőgép

– központi monitorrendszer, 8 db betegörző monitorral

– külső pacemaker

– mellkaskompressziós eszköz

– videolaringoszkóp szett, bronchofiberoszkóp

– vénaszkenner

Sürgősségi osztályunk 2007 óta működik intézményünkben. Megalakulásunk óta a nagy értékű, szakmai minimumfeltételek részét képező eszközpark cseréjére csak részlegesen volt mód. A magas igénybevétel miatt, a készülékek elöregedése,amortizálódása, időnként meghibásodása gyakori probléma.

A defibrillátor, EKG készülékek, külső pacemaker, illetve lélegeztetőgép beszerzésével a betegellátás biztonsága tovább növelhető. 

Jelenleg az osztályon központi monitorrendszer eddig nem állt rendelkezésre.

Az infrastruktúra, a kórtermek elhelyezkedése miatt fontos, hogy a monitorozott betegeinket az ellátó személyzet a nővérpultnál elhelyezett központi monitoron keresztül folyamatosan észlelni tudja, és akut állapotromlás esetén azonnal beavatkozzon.

Mellkaskompressziós eszköz, bár a minimumfeltételek közé tartozna, azonban ez jelenleg ezidáig nem volt elérhető osztályunkon. A mentőszolgálat által, folyamatos mellkaskompresszió mellett szállított betegeinknek (akut kardiális történés, hypothermia) az eszköz beszerzésével ideális ellátást tudunk biztosítani.

Kritikus állapotú, rossz perifériás keringéssel érkező betegek vénabiztosítását a vénaszkenner jelentősen megkönnyíteni.

A perfúzorok, infúziós pumpák, TCI pumpa segítségével nagy pontosságú gyógyszeradagolásra van lehetőség.

Nehéz légút esetén a videólaringoszkóp nagy segítséget nyújt. A covid pandémia megjelenése óta endotrachealis intubáció esetén kifejezetten elsőként alkalmazandó eljárás lett az eszköz használata.

Sürgősségi ellátásban a bronchofiberoscop segítséget jelentene légúti elzáródás megszüntetésére (idegentest), illetve nehéz légútnál tervezett bronchofiberoscopos intubálásra is.

Szülészet-Nőgyógyászati osztályos fejlesztések

  • elektromos multifunkcionális ágyak
  • motoros szívó
  • nőgyógyászati és sebészeti kéziműszerek
  • nőgyógyászati laparoszkópos műszerek
  • nagyfrekvenciájú vágó és koaguláló készülékek
  • elektrosebészeti készülék Argon plazma egységgel.

A nőgyógyászati betegellátásban a betegek számára sokkal kedvezőbb ,kisebb megterheléssel, kevesebb fájdalommal, kevesebb kórházi ápolással, gyorsabb felépüléssel járó endoszkópos műtéti eljárások térhódítása figyelhető meg. Az új műtéti, egynapos sebészeti ellátást lehetővé tevő technikák azonban rendkívül eszköz és műszerigényesek. A pályázat során beszerzésre került műszerek segítségével tovább emelhető a  minimálinvazív beavatkozások száma. A műtétek során a vérveszteség jelentősen csökkenthető, a műtéti idő ezáltal lerövidíthető.