Együttműködés a magas szintű egészségügyi ellátás érdekében a betegségek megelőzésében, korai felismerésében és hatékony kezelésében a Bihor-Hajdú Bihar Eurorégióban


A PROJEKTRŐL:

A projekt címe:

„Együttműködés a magas szintű egészségügyi ellátás érdekében a betegségek megelőzésében, korai felismerésében és hatékony kezelésében a Bihor-Hajdú Bihar Eurorégióban”

Jelen anyag tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját.

Gróf Tisza István Kórház

2021. február

Angol cím: „Cooperation for high health-care standards in prevention, early identification and effective treatment of diseases in the Bihor-Hajdú Bihar Euroregion”

HEALTH_BHB

A projekt kódszáma: ROHU-357

„Partnerség a szebb jövőért”

www.interreg-rohu.eu

A projekt fő átfogó célja a megelőző, korai diagnosztizáló és gyógyító egészségügyi szolgáltatások javítása Bihor – Hajdu-Bihar Euro régió (Bihor és Hajdu-Bihar megye) népessége számára.

A projekt időtartama: 2019. november 1. – 2022. január 31.

A projekt összköltsége: 3.000.000 euró összesen, ebből a 85% ERFA támogatás 2.550.000 euró (A 3 projekt partner támogatása összesen).

A ROHU357 projektben a Gróf Tisza István Kórház projektrésze összesen bruttó 700.830 euró, ebből 85% az ERFA EU-s támogatás, 595.705,50 euró, és 15% a hazai támogatás 105.124,50 euró.

A projekt kedvezményezettjei:

A projekt kedvezményezettjei a Bihor – Hajdu-Bihar Eurorégió állampolgárai, a társadalom minden tagjára kiterjedően, függetlenül attól, hogy milyen csoportba tartoznak (nem, korosztály, faj, etnikai- és vallási csoportok, valamint fogyatékkal élők, mélyszegénységben élő emberek és más kiszolgáltatott csoportok).

A projekt kedvezményezettjei:

A projekt közvetlen haszonélvezői azok a betegek, akik a projekt partnereként működő három egészségügyi intézményben részesülnek a jobb egészségügyi szolgáltatásokból, olyan emberek, akik jobban tájékozottak lesznek a magas frekvenciájú betegségek megelőzéséről és diagnosztizálásáról, valamint az orvosi személyzet. A közvetett kedvezményezettek a betegek családjai és munkáltatóik.

Az „Együttműködés a magas szintű egészségügyi ellátás érdekében a betegségek megelőzésében, korai felismerésében és hatékony kezelésében a Bihor-Hajdú Bihar Eurorégióban” című pályázat a Megyei Sürgősségi Klinikai Kórház Nagyvárad (Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Oradea), mint vezető projekt partner által került elkészítésre és benyújtásra és a berettyóújfalui Gróf Tisza István Kórház (Projekt partner 2), valamint Hajdúböszörmény Város Önkormányzata (Projekt partner 3) együttműködésével kerül megvalósításra, mely projektet az  Interreg V-A program finanszírozza.

Várható fő eredmények a projekt által érintett 3 intézmény vonatkozásában:

664.898 fő fog jobb egészségügyi szolgáltatásokhoz hozzáférni

38 egészségügyi osztály fog a modern orvosi eszközfejlesztésben összesen részt venni, melyek:

– 31 egészségügyi osztályt érint a modern orvosi eszközfejlesztés a Megyei Sürgősségi Klinikai Kórház Nagyvárad esetén (Intenzív osztály, Endokrinológia, Kardiológia, BMF sebészet, Általános sebészet, Plasztikai sebészet, Mellkassebészet, Szemészet, ENT, Égési sérülések, Intervenciós kardiológia, Kardiovaszkuláris sebészet, Érsebészet, Diabetológia, Nefrológia, korai – Neonatológia, TINN, Bőrgyógyászat, Gasztroenterológia, Hemodialízis, Belgyógyászat, Neonatológia, Idegsebészet, Neurológia, Szülészet, Ortopédia, Járóbeteg, Sürgősségi ellátási osztály, UAVCA, Urológia, USTACC)

– 4 egészségügyi osztályt érint a modern orvosi eszközfejlesztés a berettyóújfalui Gróf Tisza István Kórház esetében, melyek: a Szülészet- Nőgyógyászati Osztály, Sürgősségi Osztály, Központi Labor, Központi Gyógyszertár.

– 3 egészségügyi osztályt érint a modern orvosi eszközfejlesztés a Hajdúböszörmény Város Önkormányzatának fenntartásában lévő Hajdúböszörmény ESZ-V esetében (Rehabilitációs kezelések – kardiológia és mozgásszervi, Pulmonológiai és Elsődleges fogászati ​​ellátás)

A projekt fő eredményei növelni fogják az átlagos szolgáltatási szintet a projekt által érintett három egészségügyi intézményben, ami közvetlenül járul hozzá a program eredménymutatójához.

Várható fő eredmények a projekt által érintett Gróf Tisza István Kórház vonatkozásában:

– 15.221 fő fog jobb egészségügyi szolgáltatásokhoz hozzáférni

– 4 egészségügyi osztályt érint a modern orvosi eszközfejlesztés a berettyóújfalui Gróf Tisza István Kórház esetében, melyek: a Szülészet- Nőgyógyászati Osztály, Sürgősségi Osztály, Központi Labor, Központi Gyógyszertár.

A projekt Főkedvezményezettje a Megyei Sürgősségi Klinikai Kórház Nagyvárad (Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Oradea), további partner Hajdúböszörmény Város Önkormányzata.

A projekt által megoldandó közös területi kihívások a következők:

– A régi és nem hatékony orvosi berendezések, amelyek szűk keresztmetszetet jelentenek a fontos tevékenységekben (pl. sürgősségi esetek, járóbeteg-ellátás), küszöbön álló hatékony alapvető egészségügyi szolgáltatások;

– A Bihor – Hajdú-Bihar megyék lakossága tudatosságának a hiánya a megelőzésről, a betegségek korai felismeréséről, a megfelelő információs csatornák hiánya a lakosok tájékoztatására az egészségi állapot szűrésének és megelőzésének fontosságáról (orvosi elemzés nagyon fontos ebben a folyamatban);

– Az orvosi személyzet folyamatos szakmai továbbképzésének szükségessége gyakorlati képzés, know-how és információ csere révén;

– Az egészségügyi személyzet elhagyja az állami egészségügyi rendszert a jobban fizetett munkákért;

– Az egészségügyi szolgáltatások szintjének egyensúlyhiánya és a hátrányos helyzetű népességcsoportok rossz hozzáférése a minőségi szolgáltatásokhoz.

1. Promóciós egészségügyi szűrővizsgálatok és információ nyújtása a magas gyakoriságú betegségek megelőzéséhez és diagnosztizálásához a támogatható területen

A. A megelőzés és a korai diagnózis felismerésének megkönnyítése érdekében interaktív felület lesz elérhető a Gróf Tisza István Kórház honlapján, amely a beteg szervek leírásából kiindulva, általános beteg tájékoztató útmutatót fog tartalmazni a további orvosi vizsgálatokhoz, valamint a projektben részt vevő orvosi személyzet válaszol a feltett kérdésekre.

B. A betegek egészségének felmérése érdekében interaktív rész kerül bevezetésre az intézmény honlapján, majd ajánlások megfogalmazása a betegségmegelőzési intézkedésekről és egyedi, személyre szabott elemző csomagok összeállítása a betegek részére.

C. Egy magyarázó szakasz bevezetése az orvosi vizsgálatokról az Intézmény honlapján, a betegek jobb tájékoztatása érdekében.

D. Protokoll bevezetése az orvosi elemzés eredményeinek elküldéséhez a betegek és / vagy a háziorvosok számára email-en keresztül.

2. A hátrányos helyzetű csoportok egészségügyi infrastruktúrához való hozzáférésének javítását célzó intézkedések:

A. Információs célú média kampány lebonyolítása a hátrányos helyzetű csoportok számára az egészségügyi szolgáltatásokkal kapcsolatban, aminek haszna lehet;

3. Know-how cseréje és kapacitásépítési tevékenységek

A. 30 orvos és nővér fog Berettyóújfaluból (20 fő) és Hajdúböszörményből (10 fő) részt venni tanulmányi úton a Megyei Sürgősségi Klinikai Kórház Nagyvárad címén.

B. A berettyóújfalui Gróf Tisza István Kórház 2 fő orvosi személyzetet küld nemzetközi orvosi konferenciákon való részvételre, hogy javítsák szakmai ismereteiket és szakmai készségeiket.

A partnerség célja, hogy megoldja a Bihar-Hajdú-Bihar megyékben kiemelt fontosságú közegészségügyi kérdéseket, így partnerek kerültek kiválasztásra a szakterület szakmai kompetenciáinak lefedése érdekében. A legtöbb és legtapasztaltabb orvosi személyzettel Bihar megyében a Megyei Sürgősségi Klinikai Kórház Nagyvárad a legtapasztaltabb egészségügyi szolgáltató a környéken.

A két magyar partner a megye legtapasztaltabb, Debrecenen kívüli egészségügyi személyzetére számít, akik 46 445 lakos számára nyújtanak egészségügyi ellátást Hajdú-Biharban.

Javuló egészségügyi szolgáltatások Berettyóújfalu városában

Berettyóújfalu város lakossága jobb egészségügyi szolgáltatásokban fog részesülni az új üzembe helyezett orvosi berendezések, az egészségügyi szűrés, a megelőző tevékenységek, akciók promóciós tevékenységeinek köszönhetően, a hátrányos helyzetű csoportok hozzáférésének javítását célzó intézkedések és a know-how cserével, továbbá a kapacitás építéssel járó, jobban képzett egészségügyi személyzet miatt.

Lakosságszám: 15.221 fő, akik a projekt eredményeképpen jobb egészségügyi szolgáltatásokban fognak részesülni. Az eszköz modernizációval, fejlesztéssel érintett egészségügyi osztályok száma: 4 db.